CNV Zorg & Welzijn

VPW-info 2021-3

Voorblad VPW 2021 3VPwinfo.nl 2021-3: Postcorona En nu verder

Logo zorg en welzijn

Heb je een vraag of een kwestie? De bond kan je helpen!

De grootste verandering voor jullie als leden is, dat bij individuele vragen of kwesties, waarbij jullie een beroep op de bond willen doen, je niet meer tot Jan Franken kunt richten maar tot CNVinfo. De voorkeur gaat ernaar uit om je vraag of kwestie per mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
[Vanaf 1 januari 2019 is de VPW Nederland opgegaan in CNV Zorg & Welzijn]

Logo LS bewegingWereldwijd vieren kerken jaarlijks van 1 september tot en met 4 oktober de scheppingsperiode. Op donderdag 1 september 2022 is het Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping en dinsdag 4 oktober 2022 is de feestdag van Sint Franciscus, de heilige voor wie de zorg voor de hele schepping belangrijk was. In de periode tussen deze twee data staan kerken en gelovigen extra stil bij de zorg voor de aarde.

Paus Franciscus heeft op 16 juli 2022 een Boodschap voor de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping gepubliceerd. Zijn boodschap is samen te vatten in vier kernpunten, te weten:

➢ De tijd dringt om zowel de persoonlijke als de gemeenschappelijke ecologische bekering vorm te geven.

➢ De natuur zingt een prachtig lied ter ere van haar Schepper, maar uit ook een bittere noodkreet (via hittegolven, overstromingen etc.) vanwege het misbruik dat van haar gemaakt wordt.

➢ Op de klimaatconferentie COP27 (november 2022) en de biodiversiteitsconferentie COP15 (december 2022) moet de Klimaatovereenkomst van 2016 in Parijs bekrachtigd worden en ambitieuze afspraken gemaakt worden om fossiele brandstoffen uit te bannen en slachtoffers van de milieucrisis efficiënt te helpen.

➢ De verdere achteruitgang van het ‘web van het leven’ (=biodiversiteit) moet gestopt worden.

Laudato Si’ Actieplatform Nederland biedt, samenwerking met Ecokerk België, voor deze periode een liturgisch katern Met een 7-sprong naar integrale ecologie aan. Voor iedere zondag en de gebedsdag in de periode worden liederen, gebeden en meditaties beschreven. De titel van het katern verwijst naar de uitnodiging van het Vaticaan aan iedereen om in zeven stappen te veranderen naar een duurzame manier van leven volgens het principe van een integrale ecologie zoals paus Franciscus dat in zijn encycliek Laudato Si’ heeft verwoord.

De zeven stappen zijn:

1. Antwoorden op de ‘schreeuw van de Aarde’: streven naar een kleinere ecologische voetafdruk; streven naar koolstofneutraliteit door het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en over te schakelen naar hernieuwbare energie; zich inspannen om de biodiversiteit te beschermen en te bevorderen; de toegang tot zuiver water voor iedereen veilig te stellen, enz...

2. Antwoorden op de ‘schreeuw van de Armen’: de verdediging van het menselijk leven vanaf het begin tot de dood, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen zoals inheemse gemeenschappen, migranten, kinderen die het risico lopen in slavernij terecht te komen, enz...

3. Ecologische economie: duurzame productie, eerlijke handel, ethische consumptie, ethische investeringen, niet langer investeren in fossiele brandstoffen en elke economische activiteit die schadelijk is voor de planeet en de mensen, investering in hernieuwbare energie, enz...

4. Eenvoudige levensstijl: een sober gebruik van materialen en energie, het vermijden van plastic voor eenmalig gebruik, overschakelen naar een meer plantaardig dieet en vermindering van vleesconsumptie, meer gebruik maken van het openbaar vervoer en het vermijden van vervuilende transportmiddelen, enz...

5. Ecologische opvoeding en onderwijs: het herdenken en herontwerpen van leerplannen, de hervorming van onderwijsinstellingen in de geest van integrale ecologie, het creëren van ecologisch bewustzijn en actie, het bevorderen van ecologische keuzes van jongeren, leerkrachten, opvoeders en pedagogen, enz...

6. Ecospiritualiteit: het herstellen van een religieuze visie op Gods schepping, het contact met de natuurlijke omgeving aanmoedigen in een geest van verwondering, lof, vreugde en dankbaarheid, het bevorderen van scheppingsgerichte liturgische vieringen, de ontwikkeling van ecologische catechese, gebed, retraites, vorming.

7. Participatie en actie in gemeenschappen: acties voor de zorg voor de schepping op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal vlak, bevordering van belangenbehartiging en van campagnes die mensen opzetten, vanuit de nauwe band met de streek of het grondgebied en de plaatselijke ecosystemen.

Ook het internationale Laudato Si’-platform heeft een gids ontwikkeld om in deze Scheppingsperiode te gebruiken, Listen to the voice of creation. Naast liturgischeBrandend braambos suggesties rondom het thema de brandende doornstruik (Ex. 3. 1- 12), vind je hier ook suggesties voor acties en deelname aan campagnes.

Het Belgische Kerknet publiceerde een interview met klimaatwetenschapster Katharine Hayhoe: Het klimaat is ook onze zaak. Ze stelt dat klimaatverandering mede een gevolg is van een gebrek aan liefde en dat zij, juist als christen, zich inzet voor duurzaamheid. Ze geeft ook praktische tips hoe wij als kerkgemeenschap aan een beter milieu kunnen werken. Het interview duurt iets meer dan 7 minuten: misschien een keer laten zien tijdens een viering in plaats van een preek? In haar laatste boek Hoop voor de aarde gaat Hayhoe in op de vraag hoe het mogelijk is dat zoveel mensen bezorgd zijn over het milieu en klimaatverandering, maar toch niet handelen. Ze zoekt in het boek naar alternatieve strategieën om vanuit hoop en verbinding aan de slag te gaan met de uitdaging van klimaatverandering. Van 28 tot en met 31 mei 2022 was Katharine Hayhoe in Nederland om haar boek te promoten. Zij gaf onder meer een lezing aan de VU Amsterdam om het boek nader toe te lichten. Lydia van Maurik van GroeneKerken mocht daarbij zijn en maakte een verslag.

VPWinfo.nl 2020-4

VPWinfo.nl 2021-2

Voorblad VPW 2021 2VPWinfo.nl 2021-2 

Pastoraat en geestelijke verzorging: WERELDEN VAN VERSCHIL?

VPWinfo.nl 2020-3

Corona, een overval
Corona een overval
2020-3

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

VPWinfo.nl 2020-2

VPWinfo 2020-2
PR een uitnodiging
2020-2

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

VPWinfo.nl 2019-4

VPWinfo.nl 2019-3

2019 nummer 3
Leven in de brouwerij
Vitaliseren van geloofsgemeenschappen

VPWinfo.nl 2019-2

2019 2
De jongste bedienden aan het woord
Jonge pastorale beroepskrachten over kerk, werk en spiritualiteit

VPWinfo.nl 2018-4

VPWinfo.nl 2018-3

Het hart van het pastoraatNotitie
"Het hart van het pastoraat"

2017 4Blended pastoraat
2017-4
Klik op de afbeeldingen om de nummers online te lezen
(Klik voor jaargangen
2009-2014)

Kiezen voor delenKleur bekennen
2017-3

Kiezen voor delenPassie voor preken
2017-2

Kiezen voor delenKiezen voor delen
2017-1

2016 4Inter-
nationali-
sering van parochies
2016-4

2016 3Met open handen
2016-3

Verlangen naar saamhorigheidPastoraal
Ondernemer-
schap
2016-2

Jong gedaanLaudate si
2016-1

2015 4Menswording
2015-4

Verlangen naar saamhorigheidRouwen en bouwen
2015-3

Verlangen naar saamhorigheidVerlangen naar saamhorigheid
2015-2

VPWinfo.nl 2018-2

Jong gedaanJong gedaan
2015-1

VPWinfo.nl 2018-1

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com