CNV Zorg & Welzijn

Logo zorg en welzijnVanaf 1 januari 2019 is de VPW Nederland opgegaan in CNV Zorg & Welzijn
Het bureau van de VPW Nederland is verhuisd.

Jan Franken | Bestuurder Zorg & Welzijn | CNV Connectief
Postadres: Postbus 2510, 3500 GM Utrecht
Bezoekadres: Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
M 06-48151289 | E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | W www.cnvzorgwelzijn.nl

Uit de inleiding:

Wat geloven jonge pastorale beroepskrachten eigenlijk? Soms worden zij in een hokje geplaatst en conservatief genoemd. Je hoort wel over een generatiekloof met oudere pastores. In parochies zijn er soms spanningen of meningsverschillen over bijvoorbeeld liturgische regels tussen oudere pastorale beroepskrachten of emeriti enerzijds en jongere priesters en pastoraal werkers anderzijds. “Ze dragen weer boord”, klinkt het dan over jonge priesters, of dat alles weer volgens de regels moet. En jongere pastorale beroepskrachten zuchten omgekeerd soms over het geëxperimenteer van de oudere generaties. “We zijn een wereldkerk”, zeggen ze dan.

Wie zijn deze jongvolwassenen die werkzaam zijn in de parochies in Nederland? Waar vinden ze hun inspiratie? Hoe staan ze binnen de kerk? Wat geloven ze eigenlijk? De VPW besloot het hunzelf te vragen en zo bij te dragen aan het inhoudelijke gesprek tussen de generaties. Dat heeft geen baat bij hokjes, wél bij mensen die zélf aan het woord komen en met elkaar in gesprek zijn. Verheugend is het dan ook dat ook op andere plekken het inhoudelijke gesprek tussen generaties wordt opgepakt. We denken aan diverse congregaties, bij onze buren binnen het Berufsverband Pastoral Referent(inn)en Deutschlands en in diverse bladen en sociale media.

 

Hoe zijn we te werk gegaan? Vanuit het netwerk van de VPW hebben we per bisdom geïnventariseerd wie van de pastorale beroepskrachten tot de jongere generatie behoren en werkzaam zijn in de parochie. De grens hebben we gelegd bij 35 jaar. Het is een leeftijdsgrens die vaker wordt gehanteerd in context van religie en geloof. We kwamen tot een lijst van 27 namen. Vanwege de leeftijdsgrens van 35 jaar kwamen er geen diakens op voor. Het ging dus om priesters en pastorale werk(st)ers. Met zestien beroepskrachten hebben we een interview gehouden, acht priesters en acht pastorale werk(st)ers. Van de pastorale werk(st)es zijn er zeven vrouw.

Elk van hen is in een persoonlijk interview uitgebreid aan het woord geweest. De interviews zelf zijn niet opgenomen in de brochure. De weergave van de interviews en de citaten zijn met instemming van de geïnterviewden gebruikt. Omdat het om een beeld van een generatie gaat en niet om concrete individuen, hebben wij de bijdragen geanonimiseerd. De namen zijn uiteraard bij de redactie bekend.
In de interviews sneden we steeds deze vier thema’s aan:
• Spiritualiteit: Wat zijn voor jou belangrijke spirituele bronnen? Op welke momenten voel je dat God dicht bij je staat en je steunt of bevestigt in je werk?
• Roeping en beroep: Ervaar je je werk als een roeping? Hoe uit zich dat? Is die roeping er altijd of is die op sommige momenten afwezig? Waar hangt dat mee samen?
• Geloof en samenleving: Voor wie wil je pastor zijn? En hoe doe je dat? Hoe kom je met deze mensen in contact? Wie zijn je gesprekspartners?
• Het grotere geheel van de kerk: Wanneer voel je je verbonden met het grotere geheel? En hoe, op welk niveau? Is dat vooral lokaal, de eigen parochie, het bisdom of ook landelijk of de wereldkerk? Kun je wat voorbeelden geven? Hoe beleef je de kerkelijke traditie en kun je daarvan voorbeelden benoemen?

De bereidheid deel te nemen en de grote openheid in de gesprekken hebben ons erg verheugd. De grote hoeveelheid materiaal die ons daarmee in de schoot geworpen werd maakte ons even wanhopig: hoe gaan we dat allemaal verwerken? Een heel breed en divers beeld komt er vanuit de interviews naar voren.

De voor u liggende brochure bestaat uit twee delen. Om te beginnen worden de hoofdlijnen gepresenteerd en geven citaten een inkijkje in het concrete leven van de geïnterviewden. Dan volgt een reflectie op deze presentatie door theologen van verschillende leeftijden. Wat valt hen op in wat deze jonge mensen over zichzelf en de kerk ter sprake brengen? Wat zouden wij kunnen leren voor het gesprek tussen de generaties? Wat zouden leidinggevenden en beleidsmakers in de kerk en in theologische opleidingen van dit document kunnen leren?”
Uit de presentatie en reflectie selecteren wij ten slotte vijf punten die waardevolle inzichten samenvatten.

We hopen dat deze brochure de lezer meeneemt in het boeiende werk van het parochiepastoraat gezien door de ogen van de jongsten. Hopelijk levert het ook een bijdrage aan het inhoudelijke gesprek tussen de generaties. We dromen ervan dat pastorale beroepskrachten met elkaar spreken in plaats van over elkaar. En misschien is de brochure ook een bijdrage aan het gesprek binnen congregaties en durven bisschoppen deze brochure te lezen als een uitdaging om diversiteit en eenheid samen te organiseren in het licht van het evangelie.

Voor het schrijven van deze brochure heeft de VPW mensen benaderd die zelf tot de doelgroep behoren of er veel affiniteit mee hebben door hun werk voor de opleidingen. Jos Moons, Willien van Wieringen, Rutger van Breemen en Laura de Vries hebben de brochure geschreven, waarbij de eerste twee samen met Jozef Wissink de auteurs van de reflectie zijn. Mirjam Dirkx heeft de redactie gedaan en Jan Franken heeft alle interviews gehouden en de eindredactie gedaan.

U kunt de brochure lezen of downloaden door op de afbeelding te klikken.

Uw reactie kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2019 3 Laat mij maar zingen 
2019-4
Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

2019 3 Leven in de brouwerij
Vitaliseren van geloofsgemeenschappen

2019-3
Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

2019 2 De jongste bedienden aan het woord
Jonge pastorale beroepskrachten over kerk, werk en spiritualiteit

2019-2
Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

2019 1Leven in een gebroken wereld 
2019-1
Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

2018 3Stilte
2018-4
Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

2018 3Buiten de oevers
2018-3

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

2018 2Wie is beperkt?
2018-2

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

Klik op de afbeelding om het nummer te lezen.Pastorale gesprekken
2018-1
Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

Het hart van het pastoraatNotitie
"Het hart van het pastoraat"

2017 4Blended pastoraat
2017-4
Klik op de afbeeldingen om de nummers online te lezen
(Klik voor jaargangen
2009-2014)

Kiezen voor delenKleur bekennen
2017-3

Kiezen voor delenPassie voor preken
2017-2

Kiezen voor delenKiezen voor delen
2017-1

2016 4Inter-
nationali-
sering van parochies
2016-4

2016 3Met open handen
2016-3

Verlangen naar saamhorigheidPastoraal
Ondernemer-
schap
2016-2

Jong gedaanLaudate si
2016-1

2015 4Menswording
2015-4

Verlangen naar saamhorigheidRouwen en bouwen
2015-3

Verlangen naar saamhorigheidVerlangen naar saamhorigheid
2015-2

Jong gedaanJong gedaan
2015-1

2014 4Om wie jij bent..
2014-4

2014-3Gepensioneerd, en dan?
2014-3

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com