Er is een definitief akkoord gesloten voor een nieuwe cao Sociaal Werk.

Dat betekent dat de loonsverhogingen voor de RPW ook bekend zijn, want de RPW (Rechtspositie Pastoraal Werkenden) volgt de loonafspraken van de cao Sociaal Werk.
De lonen gaan structureel omhoog met 3,25% per 1 september 2019 en 3,25% per 1 juli 2020.
Zodra de nieuwe schalen er zijn, kunt u ze hier inzien.