Klik >> De (rooms -katholieke) pastoraal werker als medewerker in het pastoraat: een overzicht vanuit canoniekrechtelijk perspectief, A.P.H. Meijers

Ter vergelijking: in hetzelfde Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht,

Bijdrage, 2(2008), 34-45 Klik >> De rechtspositie van de kerkelijk werker in de PKN, met name vanuit het privaatrecht bezien. T.J. van der Ploeg

Klik >> Heuvel, P. van den, artikelen over de kerkorde NHK, 1997-2000