Sinds 1 december 2021 gelden er nieuwe salarisschalen in de CAO Sociaal Werk, waarop ook de salarissen van pastoraal werkenden zijn gebaseerd. Klik op Salaristabellen CAO Sociaal Werk 2021-2023 om die tabellen na te kijken.

Wie de CAO in haar geheel wil lezen, kan hier terecht.