CNV Zorg & Welzijn

vpwlogo

Mission Statement

  • De VPW Nederland is primair een collegiaal verband van priesters, diakens[1], pastoraal werk(st)ers en rooms-katholieke theologen, die op grond van een voltooide, kerkelijk erkende theologische opleiding op academisch of HBO-niveau in de Nederlandse kerkprovincie werkzaam zijn in of ten behoeve van[2] het pastoraal beroep of als docent aan een opleiding als hiervoor genoemd, alsmede degenen die als zodanig werkzaam zijn geweest.
  • Nadere criteria voor het lidmaatschap worden reglementair vastgelegd.

De kerntaken van de VPW Nederland zijn:

a. Bijdragen aan ontwikkeling van het beroep, tegen de achtergrond van de diversiteit in ambten
b. Bevorderen van adequate arbeidsomstandigheden
c. Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden
d. Individuele belangenbehartiging
e. Motiveren en stimuleren van bezinning en spirituele groei bij haar leden
f. Uitdagen van haar leden tot versterking van professionaliteit, actueel houden van kennis en op peil houden van vaardigheden, en tot collegiaal gesprek

De VPW-Nederland biedt een plaats waar leden in vrijheid hun zorgen, gedachten, ideeƫn rondom de uitoefening van hun beroep kunnen uiten en waar men gerespecteerd wordt in zijn of haar mening.

De VPW-Nederland brengt actief onderwerpen en actuele thema's in gesprek die op een bepaald moment voor de leden belangrijk zijn, zowel op diocesaan als op landelijk niveau binnen kerkelijke instanties en met andere relevante derden.

Onderwerpen als hierboven bedoeld, worden in gesprek gebracht in verbondenheid met de Schrift en de RK-Traditie als gezamenlijke inspiratiebron.

In de dialoog met wie dan ook, wordt steeds gezocht naar een communicatiekader waarbinnen mensen elkaar, ook in onenigheid, verstaan, met begrip en respect voor verschillende posities die door de gesprekspartners worden bekleed.

NB. Een mission statement is bedoeld als kader en uitgangspunt waarbinnen verder beleid wordt ontwikkeld en getoetst. Ook bij het dagelijks handelen, de wijze waarop gesprekken met wie dan ook worden gevoerd, dient het mission statement steeds als referentiekader. Hierop laten de (bestuurs)leden zich, ook door derden, aanspreken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de VPW Nederland dd. 14 maart 2006

[1] Het gaat hier om de diakens die het ambt als beroep uitoefenen, met een volwaardige theologische opleiding.

[2] Hiermee zijn met name. de zogenoemde 2e en 3e lijnswerkers bedoeld.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com