CNV Zorg & Welzijn

VPW-info 2021-3

Voorblad VPW 2021 3VPwinfo.nl 2021-3: Postcorona En nu verder

Pastoraat en coronaAan de handreiking werkten ethici en praktisch theologen samen. De Tilburg School of Catholic Theology (Anton ten Klooster), de Theoligische Universiteit Kampen (Ad de Bruine en Hans Schaeffer) en de Protestantse Theologische Universiteit (Theo Boer). Zij vroegen ook hulp van mensen die in de zorg of de uitvaartbranche werken. De bedoeling is dat de handreiking wordt gebruikt in het pastoraat van kerken uit verschillende denominaties.

De schrijvers stellen dat kerkelijk werkers, pastores en voorgangers in de frontlinie staan van de coronacrisis. ‘Zij zien om naar mensen in nood en lopen daarbij zelf risico’s. Zieken en stervenden bijstaan is een roeping van de kerk, maar hoe geef je dat vorm in deze omstandigheden?’ De handreiking gaat in op ‘bouwstenen’ van het pastoraat, zieken verzorgen en doden begraven. Als patiënten met corona een pastor ontvangen, is dat geen bezoeker maar een hulpverlener, aldus de handreiking.

De opstellers pleiten ervoor dat pastores waar nodig ‘vrijmoedig toegang vragen tot zorginstellingen, inclusief de intensive care.’ In het document staat hoe pastoraal werkers de risico’s op besmetting zo klein mogelijk kunnen houden. En het wijst op kansen die er wellicht ontstaan als er pastores zijn die het virus al hebben gehad en zijn genezen. ‘Indien dat herstel leidt tot een medisch bevestigde immuniteit liggen er bij deze pastores wellicht kansen in het pastoraat aan ernstig zieke en stervende mensen.’

Meer informatie: pastoraatencorona.nl

naar website pastoraat en corona


TilburgUni.png

VPWinfo.nl 2020-4

VPWinfo.nl 2021-2

Voorblad VPW 2021 2VPWinfo.nl 2021-2 

Pastoraat en geestelijke verzorging: WERELDEN VAN VERSCHIL?

VPWinfo.nl 2020-3

Corona, een overval
Corona een overval
2020-3

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

VPWinfo.nl 2020-2

VPWinfo 2020-2
PR een uitnodiging
2020-2

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

VPWinfo.nl 2019-4

VPWinfo.nl 2019-3

2019 nummer 3
Leven in de brouwerij
Vitaliseren van geloofsgemeenschappen

VPWinfo.nl 2019-2

2019 2
De jongste bedienden aan het woord
Jonge pastorale beroepskrachten over kerk, werk en spiritualiteit

VPWinfo.nl 2018-4

VPWinfo.nl 2018-3

Het hart van het pastoraatNotitie
"Het hart van het pastoraat"

2017 4Blended pastoraat
2017-4
Klik op de afbeeldingen om de nummers online te lezen
(Klik voor jaargangen
2009-2014)

Kiezen voor delenKleur bekennen
2017-3

Kiezen voor delenPassie voor preken
2017-2

Kiezen voor delenKiezen voor delen
2017-1

2016 4Inter-
nationali-
sering van parochies
2016-4

2016 3Met open handen
2016-3

Verlangen naar saamhorigheidPastoraal
Ondernemer-
schap
2016-2

Jong gedaanLaudate si
2016-1

2015 4Menswording
2015-4

Verlangen naar saamhorigheidRouwen en bouwen
2015-3

Verlangen naar saamhorigheidVerlangen naar saamhorigheid
2015-2

VPWinfo.nl 2018-2

Jong gedaanJong gedaan
2015-1

VPWinfo.nl 2018-1

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com