CNV Zorg & Welzijn

VPWinfo.nl 2021-2

Voorblad VPW 2021 2VPWinfo.nl 2021-2 

Pastoraat en geestelijke verzorging: WERELDEN VAN VERSCHIL?

Op 27 juni 2021 verscheen de tweede Nieuwsbrief 2021 van de Sociale Alliantie, een netwerk van meer dan 50 landelijke, regionale en plaatselijke organisaties en groepen, die samen strijden voor een samenleving zonder armoede. 

In de Nieuwsbrief wordt onder meer verwezen naar een aantal artikelen dat via de website van de Sociale Alliantie gedownload kan worden.

Nederland is een rijk land. Toch was en is armoede nog steeds een actueel probleem. In een overzichtsartikel Armoede is nooit weggeweest laat Hub Crijns het sociale beleid en de sociale strijd van de negentiende en twintigste eeuw de revue passeren. Zijn conclusie is even helder als schandelijk: ondanks de economische vooruitgang is er nog steeds sprake van armoede in het rijke Nederland. Te vrezen valt dat deze situatie blijft voortduren in de eenentwintigste eeuw.

Hub Crijns geeft verder als aanvulling op bovenstaand artikel een overzicht van twee recente onderzoeken naar Het sociaal vangnet.

Mogelijk gaan de nog steeds veel te hoge armoedecijfers nog verder toenemen vanwege de energie- en warmtetransitie. Nederland moet de broeikasgassen drastisch beperken. Dat vereist ingrijpende veranderingen in de wijze waarop wij energie opwekken en onze huizen verwarmen. De eerste versie van het beleid dat gemeenten hiervoor ontwikkelen zijn inmiddels gereed. Raf Janssen grijpt dat aan om het vraagstuk van de energie-armoede opnieuw aan de orde te stellen in het artikel Energietransitie en armoede. Zijn conclusie is dat armoede in het algemeen en energie-armoede in het bijzonder alleen kan worden opgelost wanneer ons denken en doen ten aanzien van eigendom ingrijpend verandert. Basisinitiatieven zijn daarmee doende. Het zou goed zijn als de anti-armoedebeweging zich daarbij aansluit.

Andere artikelen zijn via de al genoemde Nieuwsbrief en de website van de Sociale Alliantie in te zien en te lezen.

 

naar website pastoraat en corona


TilburgUni.png

VPWinfo.nl 2020-4

VPWinfo.nl 2020-3

Corona, een overval
Corona een overval
2020-3

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

VPWinfo.nl 2020-2

VPWinfo 2020-2
PR een uitnodiging
2020-2

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

VPWinfo.nl 2019-4

VPWinfo.nl 2019-3

2019 nummer 3
Leven in de brouwerij
Vitaliseren van geloofsgemeenschappen

VPWinfo.nl 2019-2

2019 2
De jongste bedienden aan het woord
Jonge pastorale beroepskrachten over kerk, werk en spiritualiteit

VPWinfo.nl 2018-4

VPWinfo.nl 2018-3

VPWinfo.nl 2018-2

VPWinfo.nl 2018-1

Het hart van het pastoraatNotitie
"Het hart van het pastoraat"

2017 4Blended pastoraat
2017-4
Klik op de afbeeldingen om de nummers online te lezen
(Klik voor jaargangen
2009-2014)

Kiezen voor delenKleur bekennen
2017-3

Kiezen voor delenPassie voor preken
2017-2

Kiezen voor delenKiezen voor delen
2017-1

2016 4Inter-
nationali-
sering van parochies
2016-4

2016 3Met open handen
2016-3

Verlangen naar saamhorigheidPastoraal
Ondernemer-
schap
2016-2

Jong gedaanLaudate si
2016-1

2015 4Menswording
2015-4

Verlangen naar saamhorigheidRouwen en bouwen
2015-3

Verlangen naar saamhorigheidVerlangen naar saamhorigheid
2015-2

Jong gedaanJong gedaan
2015-1

2014 4Om wie jij bent..
2014-4

2014-3Gepensioneerd, en dan?
2014-3

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com