Voorblad VPW info 2022 1Paus Franciscus roept gelovigen op om samen na te denken over de toekomst van de kerk via een synodaal proces. Hij noemt dit een oefening om te leren luisteren naar wat er bij mensen leeft en te komen tot een echte ontmoeting. We moeten er ons voor waken, zegt hij, omdat te doen vanuit de houding: We hebben het altijd zo gedaan. Het zal een trage en vermoeiende oefening zijn om echt te luisteren naar elkaar en naar de Heilige Geest. Wat kom je tegen als je luistert? Wat vraagt het van jou? Wat krijg je te horen?

Koos Tolboom probeert pastoraat te bedrijven vanuit een luisterende houding en wijst daarbij op de rol van de bestuursgremia.

Peter Derks doet verslag van een uitvaart met een zeer divers publiek. Het was een uitdaging om de mens achter het verhaal te horen.

Voor Esther van Rooijen en Wilfred Kemp is muziek de ingang om te gaan luisteren met je hart. Met een groep mensen uit hun parochie gingen ze in gesprek.

Jos van Genugten en Mirjam Dirkx legden hun oor te luisteren bij antwoorden op de vraag: Wat is er religieus in je leven? en maken er een tentoonstelling van.

Deze vier praktijkverhalen inspireren Tabitha van Krimpen om te reflecteren over een luisterende houding.

Klik op de afbeelding om dit nummer van VPWinfo.nl te downloaden.