CNV Zorg & Welzijn

VPW-info 2021-3

Voorblad VPW 2021 3VPwinfo.nl 2021-3: Postcorona En nu verder

Afbeelding2Het laatste nummer van de gedrukte versie van VPWinfo.nl met de toepasselijke titel Papieren Finale is verschenen. Dit nummer wil verleden, heden en toekomst in één blik samenbrengen. In gesprek met het bestuur van de VPW laat Marion Korenromp de huidige stand van zaken passeren. Sybren Visser van het CNV verkent in zijn bijdrage de mogelijkheden voor de toekomst. Jeroen van Lente en Mirjam Dirkx kijken terug op de tijd dat zij aan VPWinfo hebben gewerkt. 

Als vanouds vind je de column en de boekbespreking in dit nummer. Bij de rubriek Begeesterd brengt elk lid van de redactie een favoriet nummer uit de voorbije jaren voor het voetlicht.

Download dit laatste nummer door op de afbeelding links te klikken.

Hoe die toekomst eruit zal zien…? Dat verhaal zullen alle leden samen moeten schrijven. Vandaar nog een kleine extra-uitgave  bij deze laatste VPWinfo. Afbeelding En nu jij

Een onlangs binnen de CNV-sectorgroep Kerk & Ideëel (waartoe de VPW als RK Beroepsgroep Pastoraal werkenden samen met de Kerkelijke werkers en de Kerkelijke medewerkers vanuit de protestantse kerken en de Kosters  behoort) gevormde communicatiewerkgroep gaat bekijken of en hoe het mogelijk is inhoudelijk relevantie informatie aan de leden te geven zoals dat tot nu toe door VPWinfo.nl nagestreefd werd.

Intussen kunnen alle VPW-leden zich aansluiten bij en gebruik maken van een zogenaamde 'groepspagina' op de CNV-website. Wanneer je een account hebt aangemaakt bij het CNV en bent ingelogd op deze groepspagina kun je ook zelf voor collegae interessante en informatieve mededelingen kwijt.

naar website pastoraat en corona


TilburgUni.png

VPWinfo.nl 2020-4

VPWinfo.nl 2021-2

Voorblad VPW 2021 2VPWinfo.nl 2021-2 

Pastoraat en geestelijke verzorging: WERELDEN VAN VERSCHIL?

VPWinfo.nl 2020-3

Corona, een overval
Corona een overval
2020-3

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

VPWinfo.nl 2020-2

VPWinfo 2020-2
PR een uitnodiging
2020-2

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

VPWinfo.nl 2019-4

VPWinfo.nl 2019-3

2019 nummer 3
Leven in de brouwerij
Vitaliseren van geloofsgemeenschappen

VPWinfo.nl 2019-2

2019 2
De jongste bedienden aan het woord
Jonge pastorale beroepskrachten over kerk, werk en spiritualiteit

VPWinfo.nl 2018-4

VPWinfo.nl 2018-3

Het hart van het pastoraatNotitie
"Het hart van het pastoraat"

2017 4Blended pastoraat
2017-4
Klik op de afbeeldingen om de nummers online te lezen
(Klik voor jaargangen
2009-2014)

Kiezen voor delenKleur bekennen
2017-3

Kiezen voor delenPassie voor preken
2017-2

Kiezen voor delenKiezen voor delen
2017-1

2016 4Inter-
nationali-
sering van parochies
2016-4

2016 3Met open handen
2016-3

Verlangen naar saamhorigheidPastoraal
Ondernemer-
schap
2016-2

Jong gedaanLaudate si
2016-1

2015 4Menswording
2015-4

Verlangen naar saamhorigheidRouwen en bouwen
2015-3

Verlangen naar saamhorigheidVerlangen naar saamhorigheid
2015-2

VPWinfo.nl 2018-2

Jong gedaanJong gedaan
2015-1

VPWinfo.nl 2018-1

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com