Logo synodaal procesKunnen wij als pastores de obstakels wegsnoeien die parochianen en anderen verhinderen om hun stem te laten horen in het Synodaal Proces en het nadenken over de toekomst van de kerk in het algemeen? 

Over deze thematiek heeft de VPW onlangs twee webinars gehouden.

Op de virtuele bijeenkomst van 11 februari 2022 zijn een viertal praktijkvoorbeelden aan bod gekomen. Edith VosDominicus KamsmaMarion Korenromp en Laetitia van der Lans hebben die praktijkvoorbeelden ingebracht. 

Zo snel als mogelijk zal een opname van deze bijeenkomst beschikbaar zijn. De gesprekshandleiding, zoals gepresenteerd door Edith Vos, is hier te downloaden.

Dr. Karim Schelkens, associate professor in Tilburg en gasthoogleraar in Leuven, en zuster Carine Devogelaere, coƶrdinator van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad in BelgiĆ«, hebben tijdens een tweede webinar op 18 februari 2022  deze praktijkvoorbeeld betrokken in een reflectie op het Synodaal Proces. Deze reflecties zijn beschikbaar.

Een schematische handout van de inleiding van dr. Karim Schelkens kan hier gedownload worden. 

Van de inleiding van zuster Carine Devogelaere is zowel een handout als een presentatie (in PDF) beschikbaar. 

Ook van deze tweede bijeenkomst komt binnenkort een opname beschikbaar.