CNV Zorg & Welzijn

VPW-info 2021-3

Voorblad VPW 2021 3VPwinfo.nl 2021-3: Postcorona En nu verder

De pastor en haar/zijn pensioen onder de nieuwe pensioenwet

De datum voor het informatief webinar voor leden van het Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen is bekend: maandag 18 september 2023 om 14.30 uur. Noteer de datum alvast in je agenda. Meer informatie volgt nog. 

Per 1 juli 2023 is de nieuwe pensioenwet van kracht geworden. Op zijn laatst op 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen aangepast zijn aan die nieuwe wetgeving. Wil je meer weten over solidaire of flexibele premieregeling, invaren of niet, de consequenties voor uitkeringen, wel of niet 10% opnemen wanneer je met pensioen gaat en welke standpunten het CNV daarbij inneemt, kijk dan op de CNV-website over het nieuwe pensioenstelsel. Er is samen met het zomernummer van Werkend NL een informatieve pensioenkrant toegezonden aan alle leden van CNV Zorg en Welzijn en dus ook aan de VPW-ers. Heb je die gemist of ligt die al bij het oud papier, de pensioenkrant is ook te downloaden.

Het CNV is inmiddels bezig om te inventariseren welke leden bij welk pensioenfonds ingeschreven staan. Na de onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden over de nieuw te maken pensioenafspraken, wordt het resultaat ervan voorgelegd aan de bij dat pensioenfonds betrokken leden. Die kunnen dan per stemming laten blijken al of niet akkoord te zijn.

Ook bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) kun je informatie vinden. Op 30 juni 2023 werd er een webinar aan het nieuwe pensioenstelsel besteed, dat terug te kijken is.

En ten slotte kun je om meer te weten terecht bij het Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen (PNB), waar de meeste pastoraal werkenden bij aangesloten zijn. Het PNB zegt dat samen met de sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) een nieuwe pensioenregeling vorm wordt gegeven en belooft meer informatie te verschaffen op zijn website zodra die beschikbaar is. Je kunt overigens altijd feedback geven aan het PNB via een knop op de website.

VPWinfo.nl 2021-2

Voorblad VPW 2021 2VPWinfo.nl 2021-2 

Pastoraat en geestelijke verzorging: WERELDEN VAN VERSCHIL?

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com