CNV Zorg & Welzijn

VPW-info 2021-3

Voorblad VPW 2021 3VPwinfo.nl 2021-3: Postcorona En nu verder

Logo zorg en welzijn

Heb je een vraag of een kwestie?

Adreswijziging of andere veranderingen doorgeven? 

Heb je vragen rondom de arbeidsverhoudingen of je arbeidscontract? Of wil je een wijziging in je lidmaatschap doorgeven?  
 
Klik op het CNV-logo boven.
 
 

SierraLeone naailes voor jonge moeders1 1

Stop kinderarbeid – en alle kinderen naar school – in de buurtschap El Enpalme, Gemeente San Pedro de Lóvago, Chontales, Nicargaua,

Campagne 2014.

Inleiding

In de komende drie jaar zal het dekenaat Venlo zich tijdens de vastentijd gaan inzetten voor Nicaragua. We doen dat in samenwerking met GESP (Gennep-San Pedro), Stg. Wereldpaviljoen in Steijl, Mondiaal Platform Venlo, Hyvos, Vastenaktie Bisdom Roermond.

In 2014 staat El Enpalme centraal.

De opzet van de campagne

El Enpalme is aangewezen voor het eerste campagnejaar 2014, vooral omdat daar de gemeentelijke vuilnisbelt ligt waar een aantal kinderen onder erg ongunstige omstandigheden arbeid verricht. De leerkracht op het schooltje  is uiterst betrokken en actief pleitbezorgster van de campagne-thema’s.

El Enpalme en de school aldaar

De buurtschap El Enpalme ligt in de comarca Cunagua, iets ten ZW van het stedelijke centrum San Pedro.

In het schooltje volgen ca. 40 kinderen basisonderwijs onder leiding van één vaste leerkracht, Yari Vivas Zij probeert het onderwijs aan de kinderen te verbeteren en de gemeenschap vooruit te helpen. Bij de school is een moestuin aangelegd, waarin groenten worden verbouwd en door de kinderen verzorgd, geoogst en geconsumeerd.

Toch zijn de voorzieningen er uiterst gebrekkig en er is behoefte aan van alles. Er is grote behoefte aan een waterput voor de woonhuizen in de omgeving en voor de school. De school ontbeert vrijwel alles op het gebied van didactische materialen : boeken over geschiedenis en over exacte vakken, boeken met verhalen, woordenboeken; men wil legpuzzels, telramen, reken- en taalkaarten en nog veel meer.

De vloer in de school zal gerepareerd moeten worden.

De vuilnisbelt in El Enpalme

De vuilnisbelt van de Gemeente San Pedro de Lóvago ligt in de buurtschap El Enpalme, ongeveer 700 m verwijderd van de bewoonde kern met huisjes en de school. De belt is 400 M2 groot, op geen enkele wijze afgeschermd of omheind en daardoor op zich al een gevaar voor de bewoners en zeker voor hen die er rond gaan lopen.

Tien kinderen van El Enpalme zijn daar de gehele dag plastic en andere spullen aan het verzamelen, met of zonder hun ouders; nog 15 kinderen zijn als “risico-kinderen “ te bestempelen, wat wil zeggen dat ze er min of meer regelmatig moeten vertoeven. De 10 kinderen die er voltijds verblijven gaan in het geheel niet naar school, de 15 andere zijn geregeld absent. De omstandigheden waaronder ze op de belt moeten werken zijn absoluut ongezond, zeker omdat ze zich op geen enkele wijze beschermd hebben.

Doel campagne: ‘STOP KINDERARBEID, alle kinderen naar school’

De campagne beoogt het proces van integratie in de school te vergemakkelijken voor tot nu toe werkende kinderen. Dat moet gebeuren middels een bewustwordingscampagne in brede zin, gericht op de kinderen zelf, hun ouders en andere partijen in de gemeenschap.

De opzet is om de 10  nu nog werkende kinderen blijvend en voltijds naar school gaan. Daarnaast oog hebben voor een 15-tal zgn risico-kinderen dat gevaar loopt geheel of gedeeltelijk buiten het schoolsysteem te geraken. Kinderen en ouders van El Enpalme zullen wel varen bij de campagne, want ook zij zullen zich sterker bewust worden van de grote waarde van naar school gaan  voor de ontwikkeling, voor de levensvreugde en voor de kansen op een betere toekomst van hun kinderen.

                Benodige financiën voor 2014

Campagne “STOP KINDERARBEID “  2014  EL ENPALME

Euro  16.010

30 000 46 (IBAN: L21 INGB 000 300 0046)  

Missiesecretariaat Roermond

Of

De rekeningnummer

ING 1045000; IBAN: NL27INGB0001045000
Rabobank 1441.01.408; IBAN: NL11RABO0144101408

Missieburo Roermond

Telkens o.v.v. project Nicaragua dekenaat Venlo

 

 

VPWinfo.nl 2020-4

VPWinfo.nl 2021-2

Voorblad VPW 2021 2VPWinfo.nl 2021-2 

Pastoraat en geestelijke verzorging: WERELDEN VAN VERSCHIL?

VPWinfo.nl 2020-3

Corona, een overval
Corona een overval
2020-3

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

VPWinfo.nl 2020-2

VPWinfo 2020-2
PR een uitnodiging
2020-2

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

VPWinfo.nl 2019-4

VPWinfo.nl 2019-3

2019 nummer 3
Leven in de brouwerij
Vitaliseren van geloofsgemeenschappen

VPWinfo.nl 2019-2

2019 2
De jongste bedienden aan het woord
Jonge pastorale beroepskrachten over kerk, werk en spiritualiteit

VPWinfo.nl 2018-4

VPWinfo.nl 2018-3

Het hart van het pastoraatNotitie
"Het hart van het pastoraat"

2017 4Blended pastoraat
2017-4
Klik op de afbeeldingen om de nummers online te lezen
(Klik voor jaargangen
2009-2014)

Kiezen voor delenKleur bekennen
2017-3

Kiezen voor delenPassie voor preken
2017-2

Kiezen voor delenKiezen voor delen
2017-1

2016 4Inter-
nationali-
sering van parochies
2016-4

2016 3Met open handen
2016-3

Verlangen naar saamhorigheidPastoraal
Ondernemer-
schap
2016-2

Jong gedaanLaudate si
2016-1

2015 4Menswording
2015-4

Verlangen naar saamhorigheidRouwen en bouwen
2015-3

Verlangen naar saamhorigheidVerlangen naar saamhorigheid
2015-2

VPWinfo.nl 2018-2

Jong gedaanJong gedaan
2015-1

VPWinfo.nl 2018-1

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com