CNV Zorg & Welzijn

VPWinfo.nl 2021-2

Voorblad VPW 2021 2VPWinfo.nl 2021-2 

Pastoraat en geestelijke verzorging: WERELDEN VAN VERSCHIL?

Op 8 oktober 2021 vindt het jaarlijkse symposium plaats van het Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen (NIM). De bijeenkomst is van 13.30 tot 17.30 uur en vindt plaats in de Senaatzaal van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, 6525HP te Nijmegen. Het symposium staat dit jaar in het teken van Laudato Si’ en missie. Tijdens het symposium wordt een boek over dit onderwerp gepresenteerd waaraan het NIM een bijdrage leverde: prof. Wojciech Kluj, prof. Klaus Vellguth, prof. Frans Wijsen eds., Laudato si‘ and Mission. European Mission Studies No. 3 (Warshaw: UKSW, 2021). Ook worden tijdens het symposium twee andere publicaties over religie en ecologie gepresenteerd waaraan het NIM meewerkte, namelijk: dr. Zainal Bagir, prof. Michael S. Northcott, prof. Frans Wijsen eds., Varieties of Religion and Ecology. Dispatches from Indonesia. Münster: LIT Verlag, 2021; en een speciaal nummer van Handelingen, Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschappen, over Religie en Water. Het NIM Symposium 2021 komt tot stand in samenwerking met de International Association of Catholic Missiologists. E-mail NIM:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Paus ondertekent FTOp 4 en 18 juni 2021 hield de beroepsgroep VPW twee webinars over Fratelli Tutti en hoe je daar als pastor in de parochie mee aan de slag kunt gaan. Centrale vraag van de beide webinars was: wat kan ik als parochiepastor met de ideeën uit de encycliek Fratelli Tutti als we de parochie zien als een gemeenschap, die solidair is met de minsten, niet alleen in de eigen omgeving maar ook  wereldwijd? Hoe kan ik als pastor deze thematiek op de agenda krijgen van verantwoordelijken en vrijwilligers binnen  een plaatselijke geloofsgemeenschap? Wat is de betekenis ervan voor het pastorale werk?

De presentaties en teksten van de twee webinars over Fratelli Tutti, kunnen -voor zover beschikbaar- hier gedownload worden.

De presentatie die Jan Maasen tijdens het eerste webinar over Fratelli Tutti (4 juni 2021) heeft gehouden is als PDF hier te downloaden.

De onderstaande presentaties en teksten van vrijdag 18 juni 2021 kunnen ook gedownload worden. 

* De tekst en presentatie (in PDF) van Marjolein Tiemens-Hulscher over Groene Kerken

* De tekst van de inleiding Ruimte voor Sinti van Jos Deckers 

* De tekst van de inleiding Hongerdoeken gebruiken van Guus Prevoo

* De tekst van de inleiding Lectio Divina van Lysbeth Minnema. Een video met een Lectio Divina over het boek Job is te volgen op https://www.youtube.com/watch?v=qOX-4k-paHQ

* De tekst van de inleiding Dialoog-avond en de bijbehorende presentatie (in PFD) van Germa Kamsma

* De tekst van de inleiding Parochiecafé van Dominicus Kamsma.

Binnenkort zijn de opnames van beide webinars beschikbaar.

Space for Grace afbeelding

  • Space for Grace is een programma dat zich richt op het vitaliseren van katholieke geloofsgemeenschappen. Daarbij werken Porticus, het Kaski Onderzoekscentrum van de Radboud Universiteit en Hoe Dan Wel samen. Het programma vindt gelijktijdig plaats in Nederland, België en Duitsland. In veel katholieke geloofsgemeenschappen zoeken mensen naar nieuwe wegen. Om van waarde te zijn voor de ander, om spiritualiteit vorm te geven, en anderen zich verbonden te laten voelen met de gemeenschap. Dit vraagt veel creativiteit van parochies, leefgemeenschappen en andere organisaties. Hoe kun je een vitale gemeenschap blijven of worden? Hoe kun je mensen ruimte bieden om Gods liefde te ervaren? Het is een zoektocht die vraagt om experimenteren en innoveren. Wie mee wil doen met de lichting 2022 in het programma kan tot 1 september 2021 een voorstel indienen.
  • Klik hier om de folder te downloaden.
  • Op vrijdag 20 augustus 2021, 13.00 uur, is er een online intro-meeting gepland. Voor meer informatie en aanmelding voor de online intro-meeting, klik hier.

Paus ondertekent FTDe Beroepsgroep VPW binnen CNV Connectief organiseert een tweetal webinars rond de laatste encycliek van paus Franciscus Fratelli Tutti. Deze rondzendbrief bespreekt actuele maatschappelijke thema’s: Hoe gaan we in het dagelijks samenleven met elkaar om? Wat is gerechtigheid? Hoe laten we ons beïnvloeden door sociale media en welke invloed hebben wijzelf daarop? Hoe gaan we om met fake news? Fratelli tutti richt op een open dialoog vanuit het idee van broederlijkheid en zusterlijkheid. En vertaalt dat ook naar politieke consequenties. Paus Franciscus was bijzonder onder de indruk van zijn ontmoetingen met leiders uit de hoofdstromingen van islam. Een bezinning op vraagstukken rond oorlog en vrede en op interreligieuze dialoog rondt deze encycliek af.

Centrale vraag van de beide webinars zal zijn: wat kan ik als parochiepastor met de ideeën uit de encycliek Fratelli Tutti als we de parochie zien als een gemeenschap, die solidair is met de minsten, niet alleen in de eigen omgeving maar ook wereldwijd? Hoe kan ik als pastor deze thematiek op de agenda krijgen van verantwoordelijken en vrijwilligers binnen een plaatselijke geloofsgemeenschap? Wat is de betekenis ervan voor het pastorale werk?

In het eerste webinar plaatsen we deze encycliek in het geheel van de katholieke en christelijke sociale leer. Inleider is Jan Maasen, hoofd pastorale dienstverlening van het bisdom Rotterdam en goed ingevoerd in diaconale kanten van het parochiewerk. Zie onder voor meer informatie over hem.

Het tweede webinar presenteert goede voorbeelden hoe een plaatselijke geloofsgemeenschap in kan gaan op de actuele thematieken van deze encycliek. Enkele voorbeelden: het organiseren van een parochie-avond rond deze thematieken; hoe maak je van een plaatselijke geloofsgemeenschap een ‘groene kerk’?; stilstaan bij kledingindustrie en verantwoord koopgedrag; bezinning in de vorm van lectio divina rond actuele maatschappelijke thema’s.

De eigen insteek van deze webinars richt zich daarmee op toepassingen in parochies binnen de r.-k. kerk maar kan ook interessant zijn voor protestantse gemeenten, vooral omdat de christelijke en de katholieke sociale leer vele parallellen kennen. Leden van de Beroepsgroep VPW, de r.-k. pastorale beroepskrachten, worden daarom uitgenodigd. Maar ook de kerkelijk werkers binnen de PKN en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

De webinars zullen plaatsvinden op vrijdag 4 en 18 juni 2021, van 15.00 -16.15 uur (met een uitloop naar 16.30 uur). Er zijn voor de deelnemers geen kosten aan verbonden. Aanmelden voor 4 juni: klik hier. Aanmelden voor 18 juni: klik hier. Men kan zich ook aanmelden via een e-mail naar Beroepsgroep VPW (Jos Deckers, secretaris): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor verdere inlichtingen telefoon 040-284 5855. Deelname is gratis. Na aanmelding ontvangt men een link om deel te nemen.

****

Over de inleider van het eerste webinar op 4 juni 2021

Jan Maasen (1956) studeerde andragologie en een persoonlijke leerroute theologie in Utrecht. Hij is sinds 1984 in dienst bij het bisdom Rotterdam, waar hij verschillende functies vervulde, zoals missiesecretaris en medewerker kerkopbouw. Momenteel is hij werkzaam als medewerker diaconie (sinds 2005) en missiesecretaris (sinds 2008). Sinds januari 2021 is hij tevens hoofd van de afdeling Pastorale Dienstverlening. Zijn lidmaatschap van de Iona Community, een internationale oecumenische religieuze gemeenschap, helpt hem zich in te zetten voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Hij is gehuwd en woont in Barendrecht.

Jan Maasen

Training Scholen als deeltaak van de geestelijk verzorger

Geestelijk verzorgers moeten regelmatig hun kennis en kunde overdragen aan anderen. In deze training leer je enkele principes kennen waarmee de scholing of workshop die je verzorgt nog boeiender wordt en meer impact heeft. Daardoor neemt ook uw eigen plezier en zelfvertrouwen in het lesgeven toe. Tijdens de training worden diverse activerende werkvormen ingezet. Ook zijn er opdrachten die tussen de bijeenkomsten gemaakt dienen te worden.

Dit leer je:

  • Je kunt een aantal principes op het gebied van didactiek en psychologie noemen en toelichten
  • Je kunt deze principes toepassen in je eigen werk
  • Je hebt je ideeën uitgebreid over hoe scholing vorm gegeven kan worden
  • Je hebt je zelfvertrouwen en motivatie om te scholen vergroot

Docente: drs. Caroliene van Waveren Hogervorst, geestelijk verzorger en voormalig lerarenopleider

Data najaar 2021: 8 sept, 13 okt, 3 en 24 nov - terugkomdag 20 april 2022

Data voorjaar 2022: 28 jan, 18 feb, 18 maart, 1 april - terugkommiddag 18 nov 2022

Data najaar 2022: 16 sep, 14 okt, 4 nov, 11 nov - terugkommiddag 21 april 2023

Cursusuren: 13.15  - 16.45 uur. Inloop: 12.45 - 13.15.

Cursusuren terugkommiddagen: 11 - 14.30 uur

 

Werkdag Rituelen in de praktijk

Rituelen zeggen meer dan je kunt zeggen. Ze zeggen ook meer dan je met je ratio kunt bevatten. Ze spreken het symbolische bewustzijn aan, een bewustzijnslaag op het niveau van intuïtie en dromen. Het symbolisch bewustzijn wordt gewekt door symbolen en rituelen. Zij voegen zo een dimensie toe aan de realiteit die helend, verhelderend en verrijkend kan zijn. Voor geestelijk verzorgers, predikanten en pastores zijn rituelen onmisbaar gereedschap.

Docent: drs. Ekkehard Muth

Datum: 19 november 2021

 

Lijden, lot, liefde - lezen van mystieke teksten - uitgesteld naar het najaar!

Lijden, lot en liefde zijn oermenselijke thema’s die in vaak in onze gesprekken terugkeren. In deze cursus laten we ons hierin gidsen door twee schrijvers:  Hillesum en De Saint-Exupéry. Wat we in hun geschriften aantreffen, leggen we tegen ons eigen leven aan en tegen  de verhalen van patiënten. Zo verdiep je je eigen spiritualiteit en daarmee ook je begeleiding van patiënten

Begeleider: drs. Ans Bertens.

Data: 4 middagen in 2022

 

 

Liturgie en Ritueel handelen

In deze cursus kun je je scholen en oefenen in het voorgaan in de liturgie (in een viering en aan bed) in een instelling, in het bijzonder in het ziekenhuis. Theorie en praktijk worden in de bijeenkomsten afgewisseld, de deelnemers brengen hun eigen praktijk in en krijgen feedback. Er worden nieuwe vormen van ritueel handelen in de pastorale context gezocht, uitgewisseld en geoefend in combinatie met verdieping in de literatuur.

Docent: drs. Andries Govaart.

Data: 4, 11, 25 november en 9 december 2021 van 13.45 - 17.00 uur

 

KPV-training 2022

Het beroep van geestelijk verzorger, predikant en pastor is een prachtig beroep dat veel geeft, maar ook veel vraagt. Het doel van de KPV is dat deelnemers hun professionele identiteit versterken en hun professionele handelen verbeteren, om zo beter te kunnen voldoen aan de eisen van het vak. In rollenspel, verbatimbespreking, en protocolanalyse leer je gespreksvoering te verbeteren, door bewustwording van je eigen religieuze ontwikkeling leer je beter in te spelen op de ontwikkelingen die je pastoranten doormaken, en in het vrij groepsgesprek leer je communicatieve vaardigheden te versterken. Daarnaast biedt de KPV nog tal van andere werkvormen. De nadruk ligt daarbij op het leren van ervaring, maar wij bieden ook training en instructie. Daarbij combineren wij nieuwe didactische inzichten en elementen (zoals competentieleren, portfolio, protocolanalyse) met klassieke KPV-werkvormen.

Trainer: dr Wim Smeets m.m.v. gastdocenten.
Planning: 4 blokken van 3 weken van 3 dagen training (dinsdag woensdag, donderdag) en 2 dagen thuiswerk (maandag en vrijdag)
Data: Blok 1:  18 jan - 3 feb; Blok 2: 15 - 31 maart; Blok 3: 14 - 30 juni; Blok 4: 1 - 17 nov 2022.

  

Training Actieve Gespreksvoering - een systeemtheoretische benadering

Wie zich als geestelijk verzorger, predikant of pastor verder wil bekwamen in pastorale gespreksvoering kan terecht bij deze cursus. Uitgangspunt van de cursus is de hulpverlenende dimensie van het pastoraat / geestelijke verzorging.

De pastorant wordt gezien als een mens die leeft in verbondenheid met anderen. Iemand is altijd onderdeel van een systeem: gezin, familie, geloofsgemeenschap. Zijn of haar hulpvraag, probleem, conflict is alleen te begrijpen en te bewerken wanneer die begrepen kan worden in het geheel van dat systeem. Hierbij staat de systeemvisie van Edwin H. Friedman (1932-1996) centraal.

Docenten: dr Wim Smeets en dr Anneke de Vries (geestelijk verzorgers en supervisoren Radboudumc)

Cursusdata: 5 en 26 april, 10 en 31 mei, 6 en 27 september, 11 oktober, 22 november, 13 december 2022 van 9.30 - 16.30 uur

 

Scholing Basismethodiek geestelijke verzorging

Deze scholing biedt een theoretische en praktische verdieping van de ‘basismethodiek geestelijke verzorging’,  zoals ontwikkeld door Job Smit in zijn proefschrift ‘Antwoord geven op het leven zelf’. Aan de orde komen de gespreksinterventies horend bij de verschillende fasen in het model aan de orde en is er ruim aandacht voor het oefenen van deze interventies. Er wordt geleerd op basis van instructie, uitwisseling, oefenen en analyse van gesprekken over zin- en levensvragen.  

Cursusdatum: 11 februari 2022 van 9.30 - 16.30 uur

 

Het lichaam als toegang tot geleefde spiritualiteit

Deze tweedaagse training richt zich op het verdiepen van de relatie tussen het lichaam en spiritualiteit, langs de weg van de ervaring, oefening en reflectie. Daarbij wordt uitgegaan van de ervaringen van patiënten inzake de kwetsbaarheid van het eigen lichaam en van de eigen ervaringen van deelnemers met een psycho-spiritueel ontwikkelingsproces. De oefeningen behelzen spiritueel lichaamswerk. Begeleiding: dr. William Yang en dr. Wim Smeets.

Cursusdata: 2 bijeenkomsten in 2022 met een terugkomdag.

 

Zicht op jezelf. Spirituele autobiografie schrijven

Deze training helpt je zicht te krijgen op je spirituele autobiografie en er woorden aan te geven. Het ‘spirituele’ zit in de gerichtheid op diepgaande en omvormende ervaringen en gebeurtenissen die blijven doorwerken in je leven. Stapsgewijs loop je aan de hand van enkele grondthema’s een paar keer je leven door. Begeleider: drs. Mies Singendonk.

Cursudata: 10 maart, 7 en 21 apri, 19 mei, 2 juni, 7 juli 2022 van 13.30 - 17 uur.

 

 

 

 

Website: Radboudumc KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat

https://www.radboudumc.nl/afdelingen/geestelijke-verzorging-en-pastoraat/onderzoek-en-onderwijs

Vroege aanmelding wordt aanbevolen.
Alle trainingen en cursussen zijn geaccrediteerd door de SKGV.

Trainingen vinden meestal plaats in het Radboudumc Nijmegen, Reinier Postlaan 4.

Meer info: Sylvia Ebbeng, tel 024 3613320 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Beroepscode, aanklikbaar

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com