CNV Zorg & Welzijn

VPW-info 2021-3

Voorblad VPW 2021 3VPwinfo.nl 2021-3: Postcorona En nu verder

Paus ondertekent FTOp 4 en 18 juni 2021 hield de beroepsgroep VPW twee webinars over Fratelli Tutti en hoe je daar als pastor in de parochie mee aan de slag kunt gaan. Centrale vraag van de beide webinars was: wat kan ik als parochiepastor met de ideeën uit de encycliek Fratelli Tutti als we de parochie zien als een gemeenschap, die solidair is met de minsten, niet alleen in de eigen omgeving maar ook  wereldwijd? Hoe kan ik als pastor deze thematiek op de agenda krijgen van verantwoordelijken en vrijwilligers binnen  een plaatselijke geloofsgemeenschap? Wat is de betekenis ervan voor het pastorale werk?

De presentaties en teksten van de twee webinars over Fratelli Tutti, kunnen -voor zover beschikbaar- hier gedownload worden.

De presentatie die Jan Maasen tijdens het eerste webinar over Fratelli Tutti (4 juni 2021) heeft gehouden is als PDF hier te downloaden.

De onderstaande presentaties en teksten van vrijdag 18 juni 2021 kunnen ook gedownload worden. 

* De tekst en presentatie (in PDF) van Marjolein Tiemens-Hulscher over Groene Kerken

* De tekst van de inleiding Ruimte voor Sinti van Jos Deckers 

* De tekst van de inleiding Hongerdoeken gebruiken van Guus Prevoo

* De tekst van de inleiding Lectio Divina van Lysbeth Minnema. Een video met een Lectio Divina over het boek Job is te volgen op https://www.youtube.com/watch?v=qOX-4k-paHQ

* De tekst van de inleiding Dialoog-avond en de bijbehorende presentatie (in PFD) van Germa Kamsma

* De tekst van de inleiding Parochiecafé van Dominicus Kamsma.

Webinar 4 juni 2021: https://web.microsoftstream.com/video/da15d898-a039-4bb6-ab51-91971cbecb67

Webinar 18 juni 2021: https://web.microsoftstream.com/video/4552a4f2-e7ec-4fa2-95c7-34f63cc76f4f

Training Scholen als deeltaak van de geestelijk verzorger

Geestelijk verzorgers moeten regelmatig hun kennis en kunde overdragen aan anderen. In deze training leer je enkele principes kennen waarmee de scholing of workshop die je verzorgt nog boeiender wordt en meer impact heeft. Daardoor neemt ook uw eigen plezier en zelfvertrouwen in het lesgeven toe. Tijdens de training worden diverse activerende werkvormen ingezet. Ook zijn er opdrachten die tussen de bijeenkomsten gemaakt dienen te worden.

Dit leer je:

  • Je kunt een aantal principes op het gebied van didactiek en psychologie noemen en toelichten
  • Je kunt deze principes toepassen in je eigen werk
  • Je hebt je ideeën uitgebreid over hoe scholing vorm gegeven kan worden
  • Je hebt je zelfvertrouwen en motivatie om te scholen vergroot

Docente: drs. Caroliene van Waveren Hogervorst, geestelijk verzorger en voormalig lerarenopleider

Data najaar 2021: 8 sept, 13 okt, 3 en 24 nov - terugkomdag 20 april 2022

Data voorjaar 2022: 28 jan, 18 feb, 18 maart, 1 april - terugkommiddag 18 nov 2022

Data najaar 2022: 16 sep, 14 okt, 4 nov, 11 nov - terugkommiddag 21 april 2023

Cursusuren: 13.15  - 16.45 uur. Inloop: 12.45 - 13.15.

Cursusuren terugkommiddagen: 11 - 14.30 uur

 

Werkdag Rituelen in de praktijk

Rituelen zeggen meer dan je kunt zeggen. Ze zeggen ook meer dan je met je ratio kunt bevatten. Ze spreken het symbolische bewustzijn aan, een bewustzijnslaag op het niveau van intuïtie en dromen. Het symbolisch bewustzijn wordt gewekt door symbolen en rituelen. Zij voegen zo een dimensie toe aan de realiteit die helend, verhelderend en verrijkend kan zijn. Voor geestelijk verzorgers, predikanten en pastores zijn rituelen onmisbaar gereedschap.

Docent: drs. Ekkehard Muth

Datum: 19 november 2021

 

Lijden, lot, liefde - lezen van mystieke teksten - uitgesteld naar het najaar!

Lijden, lot en liefde zijn oermenselijke thema’s die in vaak in onze gesprekken terugkeren. In deze cursus laten we ons hierin gidsen door twee schrijvers:  Hillesum en De Saint-Exupéry. Wat we in hun geschriften aantreffen, leggen we tegen ons eigen leven aan en tegen  de verhalen van patiënten. Zo verdiep je je eigen spiritualiteit en daarmee ook je begeleiding van patiënten

Begeleider: drs. Ans Bertens.

Data: 4 middagen in 2022

 

 

Liturgie en Ritueel handelen

In deze cursus kun je je scholen en oefenen in het voorgaan in de liturgie (in een viering en aan bed) in een instelling, in het bijzonder in het ziekenhuis. Theorie en praktijk worden in de bijeenkomsten afgewisseld, de deelnemers brengen hun eigen praktijk in en krijgen feedback. Er worden nieuwe vormen van ritueel handelen in de pastorale context gezocht, uitgewisseld en geoefend in combinatie met verdieping in de literatuur.

Docent: drs. Andries Govaart.

Data: 4, 11, 25 november en 9 december 2021 van 13.45 - 17.00 uur

 

KPV-training 2022

Het beroep van geestelijk verzorger, predikant en pastor is een prachtig beroep dat veel geeft, maar ook veel vraagt. Het doel van de KPV is dat deelnemers hun professionele identiteit versterken en hun professionele handelen verbeteren, om zo beter te kunnen voldoen aan de eisen van het vak. In rollenspel, verbatimbespreking, en protocolanalyse leer je gespreksvoering te verbeteren, door bewustwording van je eigen religieuze ontwikkeling leer je beter in te spelen op de ontwikkelingen die je pastoranten doormaken, en in het vrij groepsgesprek leer je communicatieve vaardigheden te versterken. Daarnaast biedt de KPV nog tal van andere werkvormen. De nadruk ligt daarbij op het leren van ervaring, maar wij bieden ook training en instructie. Daarbij combineren wij nieuwe didactische inzichten en elementen (zoals competentieleren, portfolio, protocolanalyse) met klassieke KPV-werkvormen.

Trainer: dr Wim Smeets m.m.v. gastdocenten.
Planning: 4 blokken van 3 weken van 3 dagen training (dinsdag woensdag, donderdag) en 2 dagen thuiswerk (maandag en vrijdag)
Data: Blok 1:  18 jan - 3 feb; Blok 2: 15 - 31 maart; Blok 3: 14 - 30 juni; Blok 4: 1 - 17 nov 2022.

  

Training Actieve Gespreksvoering - een systeemtheoretische benadering

Wie zich als geestelijk verzorger, predikant of pastor verder wil bekwamen in pastorale gespreksvoering kan terecht bij deze cursus. Uitgangspunt van de cursus is de hulpverlenende dimensie van het pastoraat / geestelijke verzorging.

De pastorant wordt gezien als een mens die leeft in verbondenheid met anderen. Iemand is altijd onderdeel van een systeem: gezin, familie, geloofsgemeenschap. Zijn of haar hulpvraag, probleem, conflict is alleen te begrijpen en te bewerken wanneer die begrepen kan worden in het geheel van dat systeem. Hierbij staat de systeemvisie van Edwin H. Friedman (1932-1996) centraal.

Docenten: dr Wim Smeets en dr Anneke de Vries (geestelijk verzorgers en supervisoren Radboudumc)

Cursusdata: 5 en 26 april, 10 en 31 mei, 6 en 27 september, 11 oktober, 22 november, 13 december 2022 van 9.30 - 16.30 uur

 

Scholing Basismethodiek geestelijke verzorging

Deze scholing biedt een theoretische en praktische verdieping van de ‘basismethodiek geestelijke verzorging’,  zoals ontwikkeld door Job Smit in zijn proefschrift ‘Antwoord geven op het leven zelf’. Aan de orde komen de gespreksinterventies horend bij de verschillende fasen in het model aan de orde en is er ruim aandacht voor het oefenen van deze interventies. Er wordt geleerd op basis van instructie, uitwisseling, oefenen en analyse van gesprekken over zin- en levensvragen.  

Cursusdatum: 11 februari 2022 van 9.30 - 16.30 uur

 

Het lichaam als toegang tot geleefde spiritualiteit

Deze tweedaagse training richt zich op het verdiepen van de relatie tussen het lichaam en spiritualiteit, langs de weg van de ervaring, oefening en reflectie. Daarbij wordt uitgegaan van de ervaringen van patiënten inzake de kwetsbaarheid van het eigen lichaam en van de eigen ervaringen van deelnemers met een psycho-spiritueel ontwikkelingsproces. De oefeningen behelzen spiritueel lichaamswerk. Begeleiding: dr. William Yang en dr. Wim Smeets.

Cursusdata: 2 bijeenkomsten in 2022 met een terugkomdag.

 

Zicht op jezelf. Spirituele autobiografie schrijven

Deze training helpt je zicht te krijgen op je spirituele autobiografie en er woorden aan te geven. Het ‘spirituele’ zit in de gerichtheid op diepgaande en omvormende ervaringen en gebeurtenissen die blijven doorwerken in je leven. Stapsgewijs loop je aan de hand van enkele grondthema’s een paar keer je leven door. Begeleider: drs. Mies Singendonk.

Cursudata: 10 maart, 7 en 21 apri, 19 mei, 2 juni, 7 juli 2022 van 13.30 - 17 uur.

 

 

 

 

Website: Radboudumc KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat

https://www.radboudumc.nl/afdelingen/geestelijke-verzorging-en-pastoraat/onderzoek-en-onderwijs

Vroege aanmelding wordt aanbevolen.
Alle trainingen en cursussen zijn geaccrediteerd door de SKGV.

Trainingen vinden meestal plaats in het Radboudumc Nijmegen, Reinier Postlaan 4.

Meer info: Sylvia Ebbeng, tel 024 3613320 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Beroepscode, aanklikbaar

VPWinfo.nl 2021-2

Voorblad VPW 2021 2VPWinfo.nl 2021-2 

Pastoraat en geestelijke verzorging: WERELDEN VAN VERSCHIL?

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com