WKOStudiedag over de opbouw van de sociale gestalte van kerk op 4 oktober 2018

In veel discussies over gemeenteopbouw is de spanning rond dit actuele onderwerp direct voelbaar: instituut versus beweging. Vanouds duiden deze termen op het onderscheid tussen de statische en de dynamische gestalte van kerk. Tegenwoordig duikt dit begrippenpaar ook veelvuldig op in een context van spanning tussen verschillende kerktypen. Dan wordt gewezen op het verval van de gevestigde kerken en het succes van evangelische bewegingen. Of op de verschuiving van lokale kerkgemeenschappen naar meer mobiele kerkplekken. Maar staan deze kerngestalten van kerk wel zo lijnrecht tegenover elkaar? Wat valt daarover vanuit praktische theologie en empirisch onderzoek te leren met het oog op structuren en processen van gemeenteopbouw? En hoe verhoudt de hedendaagse discussie over de wisselwerking tussen gestolde en vloeibare religie zich tot de kern van de zaak: de doorwerking van het evangelie in onze tijd? Vragen genoeg voor een levendig debat over kansen en keuzes binnen het kerkelijk opbouwwerk.

De dag is bedoeld om kennis, ervaring en inspiratie met elkaar te delen aan de hand van inleiding en gesprek. In de ochtend gaat theoloog Arjan Plaisier (oud-scriba PKN) in op de balans tussen instituut en beweging vanuit zijn huidige functie als missionair predikant in de pioniersgemeente te Apeldoorn en docent spiritualiteit aan de PThU. In de middag geeft religiewetenschapper Paul Vermeer (Radboud Universiteit Nijmegen) zijn visie op belemmerende en faciliterende factoren voor institutionele gemeenteopbouw vanuit langlopend onderzoek naar hedendaagse religieuze ontwikkelingen. Dagvoorzitter is Hayo Wijma. Tussendoor is er alle ruimte voor ontmoeting en gedachtewisseling.

Datum: donderdag 4 oktober van 10.00-15.00 uur.
Aansluitend vindt de jaarvergadering plaats voor WKO-leden.
Locatie: Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort (nabij NS-station).
Kosten: deelname is gratis voor WKO-leden; anders € 20 (incl. lunch).
Aanmelding via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. naam, functie en mailadres.

 

Dementie.png

Cursus voor predikanten, geestelijk verzorgers en pastoraal werkers

Dementie is ontwrichtend. Het beïnvloedt verregaand hoe iemand in het leven staat en wat nog zin geeft. Dat geldt ook voor naasten van de persoon met dementie: zij kennen hun dierbare soms bijna niet meer terug. Mensen met dementie en hun naasten pastoraal begeleiden is daarom een uitdaging.

Meer info door op afbeelding te klikken.

 

Training Scholen als deeltaak van de geestelijk verzorger

Geestelijk verzorgers moeten regelmatig hun kennis en kunde overdragen aan anderen. In deze training leer je enkele principes kennen waarmee de scholing of workshop die je verzorgt nog boeiender wordt en meer impact heeft. Daardoor neemt ook uw eigen plezier en zelfvertrouwen in het lesgeven toe. Tijdens de training worden diverse activerende werkvormen ingezet. Ook zijn er opdrachten die tussen de bijeenkomsten gemaakt dienen te worden.

Dit leer je:

 • Je kunt een aantal principes op het gebied van didactiek en psychologie noemen en toelichten
 • Je kunt deze principes toepassen in je eigen werk
 • Je hebt je ideeën uitgebreid over hoe scholing vorm gegeven kan worden
 • Je hebt je zelfvertrouwen en motivatie om te scholen vergroot

Docente: drs. Caroliene van Waveren Hogervorst, geestelijk verzorger en voormalig lerarenopleider

Data voorjaar 2018: 19 jan., 16 feb., 9 maart 2018.

Data najaar 2018: 29 aug., 19 sept., 10 okt. Cursusuren: 13.15 - 16.45 uur.

Cursus morele counseling en moreel beraad

Morele counseling is begeleiding van en hulpverlening aan pastoranten die in moeilijke omstandigheden belangrijke morele keuzes moeten maken en is erop gericht dat de pastorant in de toekomst vrede kan hebben met zijn of haar keuze of beslissing. De cursus traint in twee methodes: de Nijmeegse methode voor morele counseling en de Nijmeegse methode voor moreel beraad.

Docenten: drs Hans Evers (geestelijk verzorger LUMC) en drs. Marline van Hoek
Omvang: 48 uur
Data voorjaar: 12 en 26 maart, 9 en 23 april 2018.

Data najaar: 10 en 24 september, 8 en 29 oktober 2018.

Introductieweek Geestelijke Verzorging en Organisatie

In deze cursus worden de professionaliteit en identiteit van de geestelijk verzorger in het kader geplaatst van de (gezondheidszorg)organisatie waarbinnen hij of zij werkt. De cursus biedt handvatten om eigen ideeën m.b.t. geestelijke verzorging om te zetten in beleid en om dat beleid af te stemmen op het beleid van de zorgorganisatie.

Docent: dr. Wim Smeets, m.m.v. andere trainers.
Data: 26-30 november 2018

KPV-training 2019

Het beroep van geestelijk verzorger, predikant en pastor is een prachtig beroep dat veel geeft, maar ook veel vraagt. Het doel van de KPV is dat deelnemers hun professionele identiteit versterken en hun professionele handelen verbeteren, om zo beter te kunnen voldoen aan de eisen van het vak. In rollenspel, verbatimbespreking, en protocolanalyse leer je gespreksvoering te verbeteren, door bewustwording van je eigen religieuze ontwikkeling leer je beter in te spelen op de ontwikkelingen die je pastoranten doormaken, en in het vrij groepsgesprek leer je communicatieve vaardigheden te versterken. Daarnaast biedt de KPV nog tal van andere werkvormen. De nadruk ligt daarbij op het leren van ervaring, maar wij bieden ook training en instructie. Daarbij combineren wij nieuwe didactische inzichten en elementen (zoals competentieleren, portfolio, protocolanalyse) met klassieke KPV-werkvormen.

Trainer: dr Anneke de Vries m.m.v. gastdocenten.
Planning: 4 blokken van 3 weken van 3 dagen (maandag dinsdag woensdag)
Periode: tussen 14 jan 2019 en 4 dec 2019

Symposium: Dissertatie centraal

Ergens in 2018

Werkdag Spiritualiteit en Leiderschap 31 mei

Wil je een dag samen met collega-leidinggevende geestelijk verzorgers nadenken over wat het betekent om leiding te geven aan een team? Lijkt het je zinnig om met elkaar de volgende vragen te bespreken:

 • Hoe positioneer je je als DGV in de instelling waar je werkt?
 • Welke taal moet je kunnen spreken?
 • Is professionaliteit genoeg of gaat het bij positionering nog om iets anders?
 • Hoe ga je om met diversiteit in je team?
 • Hoeveel ruimte geef je aan je teamleden?
 • Wat voor type mensen heb je in je team en hoe zet je hun sterke kanten in voor de Dienst?
 • Hoe ga je om met lastige situaties en meningsverschillen in je team?
 • Durf je je als leidinggevende kwetsbaar op te stellen en is dat verstandig?

  Ben je geïnteresseerd in dergelijke vragen dan ben je hartelijk welkom op deze werkdag. Naast uitwisseling krijg je ook theoretische inzichten aangeboden die licht werpen op deze thema's. Docent: dr Richart Huijzer (geestelijk verzorger Radboudumc)

Training Actieve Gespreksvoering - een systeemtheoretische benadering

28 augustus 2018  - 18 dec 2018 (8 cursusdagen)

Wie zich als geestelijk verzorger, predikant of pastor verder wil bekwamen in pastorale gespreksvoering kan terecht bij deze cursus. Uitgangspunt van de cursus is de hulpverlenende dimensie van het pastoraat / geestelijke verzorging.

De pastorant wordt gezien als een mens die leeft in verbondenheid met anderen. Iemand is altijd onderdeel van een systeem: gezin, familie, geloofsgemeenschap. Zijn of haar hulpvraag, probleem, conflict is alleen te begrijpen en te bewerken wanneer die begrepen kan worden in het geheel van dat systeem. Hierbij staat de systeemvisie van Edwin H. Friedman (1932-1996) centraal.

Docenten: dr Wim Smeets en dr Anneke de Vries (geestelijk verzorgers Radboudumc)

Website: Radboudumc KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat

Vroege aanmelding wordt aanbevolen.
Alle trainingen en cursussen zijn geaccrediteerd door de SKGV.

Trainingen vinden plaats in het Radboudumc Nijmegen.

Meer info: Sylvia Ebbeng, tel 024 3613320 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Samen bijbelverhalen ontdekken en laten beleven!

Het Centrum voor Bibliodrama start in oktober 2018 voor de derde keer met een tweejarige cursus

 BIBLIODRAMA BEGELEIDEN

Meer info: http://www.centrumvoorbibliodrama.nl/

 

Beroepscode, aanklikbaar

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com