CNV Zorg & Welzijn

Van pastoraal werk naar geestelijke verzorging: Herijken van een roeping

 

Op uitnodiging van CNV Kerk en Ideëel heeft de School of Catholic Theology van de Tilburg University een postinitieel aanbod gemaakt voor pastoraal werk(st)ers die zich willen voorbereiden op een overgang naar Geestelijke Verzorging.
We zijn blij dat het programma er ligt en in januari 2021 van start kan gaan.

We bevelen het programma van harte bij jullie aan.

Een paar praktische punten vooraf:

 • De cursus “Van PW naar GV” geaccrediteerd is bij SKGV:
  5 punten in de categorie Levensbeschouwing en Spiritualiteit;
  12 punten in de categorie Persoon en Werk;
  20 punten in de categorie Vakbekwaamheid.

 • Deze tekst staat ook op de website www.vpwinfo.nl en op die van de universiteit. Meld je aan als je serieus belangstelling hebt bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
  Aanmelden betekent nog niet automatisch dat je moet betalen.
  Bij deelname betaal je uiteraard wel voor aanvang, ook betalen in termijnen is mogelijk, waarbij de eerste termijn voor aanvang betaald moet zijn.

  Namens CNV Kerk en Ideëel,
  Marianne van Tricht
  (voorzitter beroepsgroep VPW)

De eerste bijeenkomst is vanwege het coronavirus verplaatst naar januari 2021. De datum in de folder, 31 augustus 2021 klopt niet.
Klik  >HIER<  of op de afbeelding voor volledige informatie.

Evangelist MarcusHoe gebruikt Marcus de Hebreeuwse Bijbel in zijn evangelie?

Een driedaagse studieconferentie over het evangelie van Marcus voor mensen die wekelijks het Woord doen.

De conferentie is een initiatief van de Katholieke Raad voor het Jodendom (KRJ).

Begeleider is Hans Lammers, pastor en promovendus op dit onderwerp. (meer…)

Lees verder

Met genoegen nodigen wij u bij dezen opnieuw uit voor de jaarlijkse studiedag van het KSGV die is verplaatst naar vrijdag 13 november 2020. Wij hopen dat u en uw naasten het in deze ontwrichtende tijd rondom het Coronavirus goed maken.
De bijeenkomst kan plaatsvinden in de Utrechtse Geertekerk en deze prachtige locatie biedt voldoende ruimte om een volwaardige studiedag te organiseren (met inachtneming van anderhalve meter afstand tussen de deelnemers). U bent dus allen van harte welkom!
De opzet van de studiedag is dezelfde gebleven en ditmaal hebben we ervoor gekozen het uitermate actuele en complexe thema Woede en geweld aan de orde stellen en dit mede te belichten vanuit een levensbeschouwelijk perspectief.

Klik HIER voor het uitgebreide programma.
In de hoop op uw aller aanwezigheid,
met hartelijke groet namens het bestuur van het KSGV,

Prof. dr. Herman Westerink
Dr. Lia Vergouwen

 

SAMENVATTING

In de afgelopen decennia is de wijze waarop mensen samenleven en communiceren grondig veranderd. Veel mensen vinden dat de samenleving harder en minder verdraagzaam is geworden. Collectieve culturele en zingevende kaders lijken meer en meer weg te vallen, en daardoor ontstaan grotere spanningen tussen botsende levensstijlen en fanatieke subgroepen. Belangrijk hierbij is de opkomst van online media waarin mensen zich directer en ongefilterd kunnen uiten. Dit is een voedingsbodem voor uitingen van structurele agressie tegen vrouwen, lhbt-ers en allochtone minderheden. Maar ook is er onmiskenbaar een toename van woede-uitbarstingen en geweld gericht tegen hulpverleners of medecliënten. In de geestelijke gezondheidszorg en geestelijke verzorging komt dit in toenemende mate voor.

In deze studiedag willen we ingaan op deze problematiek. Dat doen we niet alleen door in te gaan op de vraag of en hoe uitingen van woede en geweld samenhangen met veranderende levensbeschouwingen in de samenleving. De aandacht zal met name ook gericht zijn op de vraag hoe woede en geweld in de geestelijke gezondheidszorg en geestelijke verzorging op een constructieve wijze in verbinding kunnen worden gebracht met zingevingsprocessen en individuele levensbeschouwing.

AANMELDING EN DEELNAMEKOSTEN

De deelnamekosten bedragen voor KSGV-leden € 30,00
en voor niet-leden € 65,00.
Voor studenten geldt een speciaal tarief van € 15,00.

Via onze website www.ksgv.nl kunt u uw toegangsbewijs bestellen (en inschrijven kan tot uiterlijk 11 november 2020).

Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0031 (0)13 466 33 42 Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Accreditaties zijn aangevraagd bij de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten, de stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Klik hierop of op de afbeelding om naar het programma overzicht te gaan...

Klik hierop om een toegangsbewijs te krijgen

Training Scholen als deeltaak van de geestelijk verzorger

Geestelijk verzorgers moeten regelmatig hun kennis en kunde overdragen aan anderen. In deze training leer je enkele principes kennen waarmee de scholing of workshop die je verzorgt nog boeiender wordt en meer impact heeft. Daardoor neemt ook uw eigen plezier en zelfvertrouwen in het lesgeven toe. Tijdens de training worden diverse activerende werkvormen ingezet. Ook zijn er opdrachten die tussen de bijeenkomsten gemaakt dienen te worden.

Dit leer je:

 • Je kunt een aantal principes op het gebied van didactiek en psychologie noemen en toelichten
 • Je kunt deze principes toepassen in je eigen werk
 • Je hebt je ideeën uitgebreid over hoe scholing vorm gegeven kan worden
 • Je hebt je zelfvertrouwen en motivatie om te scholen vergroot

Docente: drs. Caroliene van Waveren Hogervorst, geestelijk verzorger en voormalig lerarenopleider

Data najaar 2020:  6 nov, 4 en 18 dec, 22 jan - terugkommiddag 16 april 2021ata voorjaar 2021: 24 maart, 21 april, 12 en 19 mei - terugkomdag 17 nov 2021

Data najaar 2021: 8 sept, 13 okt, 3 en 24 nov - terugkomdag voorjaar 2022

Cursusuren: 13.15  - 16.45 uur. Inloop: 12.45 - 13.15.

 

Het lichaam als toegang tot geleefde spiritualiteit

Deze tweedaagse training richt zich op het verdiepen van de relatie tussen het lichaam en spiritualiteit, langs de weg van de ervaring, oefening en reflectie. Daarbij wordt uitgegaan van de ervaringen van patiënten inzake de kwetsbaarheid van het eigen lichaam en van de eigen ervaringen van deelnemers met een psycho-spiritueel ontwikkelingsproces. De oefeningen behelzen spiritueel lichaamswerk. 

Docenten: dr. William Yang en dr. Wim Smeets

25 mei en 16 juni 2021

 

Introductieweek Geestelijke Verzorging en Organisatie

In deze cursus worden de professionaliteit en identiteit van de geestelijk verzorger in het kader geplaatst van de (gezondheidszorg)organisatie waarbinnen hij of zij werkt. De cursus biedt handvatten om eigen ideeën m.b.t. geestelijke verzorging om te zetten in beleid en om dat beleid af te stemmen op het beleid van de zorgorganisatie.

Docent: dr. Wim Smeets, m.m.v. andere trainers.
Data:  9-10 nov 2020 en 8-10 feb 2021

 

Werkdag Rituelen in de praktijk

Rituelen zeggen meer dan je kunt zeggen. Ze zeggen ook meer dan je met je ratio kunt bevatten. Ze spreken het symbolische bewustzijn aan, een bewustzijnslaag op het niveau van intuïtie en dromen. Het symbolisch bewustzijn wordt gewekt door symbolen en rituelen. Zij voegen zo een dimensie toe aan de realiteit die helend, verhelderend en verrijkend kan zijn. Voor geestelijk verzorgers, predikanten en pastores zijn rituelen onmisbaar gereedschap.

Docent: drs. Ekkehard Muth

Datum: 15 okt 2020

 

Zicht op jezelf - spirituele autobiografie schrijven

Deze training helpt je zicht te krijgen op je spirituele autobiografie en er woorden aan te geven. Het ‘spirituele’ zit in de gerichtheid op diepgaande en omvormende ervaringen en gebeurtenissen die blijven doorwerken in je leven. Stapsgewijze loop je aan de hand van enkele grondthema's een paar keer je leven door. Je gaat zien hoe jij betekenis gaf en geeft aan wat het leven je bracht.

Begeleider: drs. Mies Singendonk

Data: 11 feb, 4 en 18 maart, 8 en 22 april, 20 mei 2021

 

Lijden, lot, liefde - lezen van mystieke teksten

Over deze drie oermenselijke thema’s lezen we teksten van  Etty Hillesum en Antoine de Saint-Exupéry. Wat we aantreffen leg je tegen je eigen leven aan en tegen de verhalen van patiënten. Zo verdiep je je eigen spiritualiteit en krijg je meer in handen voor je begeleiding van patiënten. Begeleider: drs. Ans Bertens.

Data: 19 en 26 maart, 9 en 23 april 2021

 

 

Liturgie en Ritueel handelen

In deze cursus kun je je scholen en oefenen in het voorgaan in de liturgie (in een viering en aan bed) in een instelling, in het bijzonder in het ziekenhuis. Theorie en praktijk worden in de bijeenkomsten afgewisseld, de deelnemers brengen hun eigen praktijk in en krijgen feedback. Er worden nieuwe vormen van ritueel handelen in de pastorale context gezocht, uitgewisseld en geoefend in combinatie met verdieping in de literatuur.

Docent: drs. Andries Govaart.

Data: 4, 11, 18 en 25 maart 2021

 

KPV-training 2022

Het beroep van geestelijk verzorger, predikant en pastor is een prachtig beroep dat veel geeft, maar ook veel vraagt. Het doel van de KPV is dat deelnemers hun professionele identiteit versterken en hun professionele handelen verbeteren, om zo beter te kunnen voldoen aan de eisen van het vak. In rollenspel, verbatimbespreking, en protocolanalyse leer je gespreksvoering te verbeteren, door bewustwording van je eigen religieuze ontwikkeling leer je beter in te spelen op de ontwikkelingen die je pastoranten doormaken, en in het vrij groepsgesprek leer je communicatieve vaardigheden te versterken. Daarnaast biedt de KPV nog tal van andere werkvormen. De nadruk ligt daarbij op het leren van ervaring, maar wij bieden ook training en instructie. Daarbij combineren wij nieuwe didactische inzichten en elementen (zoals competentieleren, portfolio, protocolanalyse) met klassieke KPV-werkvormen.

Trainer: dr Wim Smeets m.m.v. gastdocenten.
Planning: 4 blokken van 3 weken van 3 dagen training (dinsdag woensdag, donderdag) en 2 dagen thuiswerk (maandag en vrijdag)
Data: Blok 1:  18 jan - 3 feb; Blok 2: 15 - 31 maart; Blok 3: 14 - 30 juni; Blok 4: 1 - 17 nov 2022.

 

 

 

 

Training Actieve Gespreksvoering - een systeemtheoretische benadering

Wie zich als geestelijk verzorger, predikant of pastor verder wil bekwamen in pastorale gespreksvoering kan terecht bij deze cursus. Uitgangspunt van de cursus is de hulpverlenende dimensie van het pastoraat / geestelijke verzorging.

De pastorant wordt gezien als een mens die leeft in verbondenheid met anderen. Iemand is altijd onderdeel van een systeem: gezin, familie, geloofsgemeenschap. Zijn of haar hulpvraag, probleem, conflict is alleen te begrijpen en te bewerken wanneer die begrepen kan worden in het geheel van dat systeem. Hierbij staat de systeemvisie van Edwin H. Friedman (1932-1996) centraal.

Docenten: dr Wim Smeets en dr Anneke de Vries (geestelijk verzorgers en supervisoren Radboudumc)

9 cursusdagen: 13 okt, 3 en 17 nov, 1 en 15 dec 2020 en nog 4 data in 2021, later bekend te maken

 

Website: Radboudumc KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat

https://www.radboudumc.nl/afdelingen/geestelijke-verzorging-en-pastoraat/onderzoek-en-onderwijs

Vroege aanmelding wordt aanbevolen.
Alle trainingen en cursussen zijn geaccrediteerd door de SKGV.

Trainingen vinden meestal plaats in het Radboudumc Nijmegen, Reinier Postlaan 4.

Meer info: Sylvia Ebbeng, tel 024 3613320 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Beroepscode, aanklikbaar

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com