CNV Zorg & Welzijn

In het artikel ‘Overleg LKR ICORA Update maart 2020’ van het blad VPWinfo.nl 2020 nummer 1 wordt op pagina 20 ten onrechte de naam van de SRKK genoemd. Dat moet zijn het Aartsbisdom Utrecht. Onze excuses daarvoor.

Redactie VPWinfo.nl

naar website pastoraat en corona


TilburgUni.png

ENQUÊTE VOOR VPW LEDEN

Wil je weten waarom lees dan even deze korte intro

Bij de fusie met het CNV heeft de VPW afspraken gemaakt m.b.t. het blad VPWinfo.nl. Afspraak een is dat het blad nog 3 jaar in de huidige vorm kan blijven voortbestaan (d.w.z. tot en met einde 2021). Daarnaast is afgesproken, dat er in die drie jaar overleg plaats vindt over nieuwe mogelijkheden voor inhoudelijke / beroepsgerichte communicatie met de leden van de VPW, waarbij er ook een mogelijkheid bestaat om na of binnen deze drie jaar het blad te integreren met de andere onderdelen van de sectorgroep Kerk en Ideëel. Het bestuur wil nu door een enquête een helder beeld krijgen hoe de leden het blad waarderen om mede op basis daarvan heldere besluiten te kunnen nemen voor de toekomst vanaf 2022. Succes met invullen en verzenden! Klik op het LOGO!

Naar de vragenlijst

VPWinfo.nl 2020-2

VPWinfo 2020-2
PR een uitnodiging
2020-2

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

VPWinfo.nl 2019-4

VPWinfo.nl 2019-3

2019 nummer 3
Leven in de brouwerij
Vitaliseren van geloofsgemeenschappen

VPWinfo.nl 2019-2

2019 2
De jongste bedienden aan het woord
Jonge pastorale beroepskrachten over kerk, werk en spiritualiteit

VPWinfo.nl 2018-4

VPWinfo.nl 2018-3

VPWinfo.nl 2018-2

VPWinfo.nl 2018-1

Het hart van het pastoraatNotitie
"Het hart van het pastoraat"

2017 4Blended pastoraat
2017-4
Klik op de afbeeldingen om de nummers online te lezen
(Klik voor jaargangen
2009-2014)

Kiezen voor delenKleur bekennen
2017-3

Kiezen voor delenPassie voor preken
2017-2

Kiezen voor delenKiezen voor delen
2017-1

2016 4Inter-
nationali-
sering van parochies
2016-4

2016 3Met open handen
2016-3

Verlangen naar saamhorigheidPastoraal
Ondernemer-
schap
2016-2

Jong gedaanLaudate si
2016-1

2015 4Menswording
2015-4

Verlangen naar saamhorigheidRouwen en bouwen
2015-3

Verlangen naar saamhorigheidVerlangen naar saamhorigheid
2015-2

Jong gedaanJong gedaan
2015-1

2014 4Om wie jij bent..
2014-4

2014-3Gepensioneerd, en dan?
2014-3

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com