CNV Zorg & Welzijn

VPW-info 2021-3

Voorblad VPW 2021 3VPwinfo.nl 2021-3: Postcorona En nu verder

Het Beraad van Missionarissen in Nederland (BEMIN) heeft onlangs met Pinksteren, in samenwerking met het NIM,  een nieuwe missiebrief gepubliceerd. De brief is getiteld ‘Geroepen tot verbondenheid’ en verschijnt precies 20 jaar na de missievisie van het Centraal Missionair Beraad Religieuzen, getiteld ‘Zoeken naar sporen van God’. Het Beraad van Missionarissen in Nederland vond dat de missievisie van religieuzen aan herijking toe was. Propageerden de religieuzen 20 jaar geleden vooral de presentie-gedachte, in de hedendaagse tijd van ‘religieus analfabetisme’ opteren ze meer voor het oproepen tot verbondenheid in de geest van het evangelie. De nieuwe missievisie is mede ingegeven door de aanwezigheid van een grote groep buitenlandse missionarissen in Nederland, alsmede nieuw missionair elàn onder Nederlandse jongeren. “De belangrijkste missionaire uitdaging van deze tijd is verbondenheid tot stand te brengen: verbondenheid met God, met medemensen en met de schepping”, aldus de missiebrief. De brief is de vrijdag voor Pinksteren aangeboden aan abt Bernardus Peeters O.C.S.O., voorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). De brief is te downloaden op https://www.ru.nl/nim/beraad-bemin/missiebrief/

naar website pastoraat en corona


TilburgUni.png

VPWinfo.nl 2020-4

VPWinfo.nl 2021-2

Voorblad VPW 2021 2VPWinfo.nl 2021-2 

Pastoraat en geestelijke verzorging: WERELDEN VAN VERSCHIL?

VPWinfo.nl 2020-3

Corona, een overval
Corona een overval
2020-3

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

VPWinfo.nl 2020-2

VPWinfo 2020-2
PR een uitnodiging
2020-2

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

VPWinfo.nl 2019-4

VPWinfo.nl 2019-3

2019 nummer 3
Leven in de brouwerij
Vitaliseren van geloofsgemeenschappen

VPWinfo.nl 2019-2

2019 2
De jongste bedienden aan het woord
Jonge pastorale beroepskrachten over kerk, werk en spiritualiteit

VPWinfo.nl 2018-4

VPWinfo.nl 2018-3

Het hart van het pastoraatNotitie
"Het hart van het pastoraat"

2017 4Blended pastoraat
2017-4
Klik op de afbeeldingen om de nummers online te lezen
(Klik voor jaargangen
2009-2014)

Kiezen voor delenKleur bekennen
2017-3

Kiezen voor delenPassie voor preken
2017-2

Kiezen voor delenKiezen voor delen
2017-1

2016 4Inter-
nationali-
sering van parochies
2016-4

2016 3Met open handen
2016-3

Verlangen naar saamhorigheidPastoraal
Ondernemer-
schap
2016-2

Jong gedaanLaudate si
2016-1

2015 4Menswording
2015-4

Verlangen naar saamhorigheidRouwen en bouwen
2015-3

Verlangen naar saamhorigheidVerlangen naar saamhorigheid
2015-2

VPWinfo.nl 2018-2

Jong gedaanJong gedaan
2015-1

VPWinfo.nl 2018-1

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com