CNV Zorg & Welzijn

VPW-info 2021-3

Voorblad VPW 2021 3VPwinfo.nl 2021-3: Postcorona En nu verder

Logo zorg en welzijn

Heb je een vraag of een kwestie?

Adreswijziging of andere veranderingen doorgeven? 

Heb je vragen rondom de arbeidsverhoudingen of je arbeidscontract? Of wil je een wijziging in je lidmaatschap doorgeven?  
 
Klik op het CNV-logo boven.
 
 

Luisterend op wegOp woensdag 15 mei 2024 hebben de Nederlandse bisschoppen de  opbrengst van synodegesprekken naar Rome verstuurd. Het gaat om syntheses van de gesprekken in de zeven Nederlandse bisdommen, bij de religieuzen, bij de katholieke maatschappelijke organisaties en bij de katholieke lekenbewegingen.

Naast de landelijke vier syntheses zijn ook de oorspronkelijke gespreksverslagen terug te vinden op de website van Luisterend op weg.

Op dinsdag 21 mei 2024 is er weer een synodecafé gehouden. Anton de Wit,  hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad, praat mensen bij over de actuele ontwikkelingen en duidt de verslagen die de Nederlandse bisschoppen naar Rome hebben gestuurd. Pastoraal werkster Wies Sarot spreekt over de synodale gesprekken die zij met parochianen heeft gevoerd. Kerkhistoricus Peter Nissen neemt het synodale proces in beschouwing en pastoor Mauricio Meneses verbindt synodaliteit met de missionaire opdracht van de kerk.

Ook de Belgische bisschoppen hebben hun Synthese van de Consultatie opgestuurd naar Rome. Zij stippen drie prioriteiten aan: 1. Een missionaire Kerk in dialoog met de wereld; 2. Een dynamisch begrip van Traditie en 3. Eenheid-in-verscheidenheid en verantwoording. De bisschoppen benoemen drie concrete thema’s. Bij het thema De plaats van vrouwen in de Kerk pleiten zij ervoor ‘ook het permanente diaconaat voor vrouwen in ere te herstellen’. Ook maken zij zich sterk voor ‘vernieuwing van de opleiding van priesters en diakens opdat ze pastoraal meer nabij, luisterend en onthalend zouden zijn’. En de Belgische bisschoppen willen de uitdaging aangaan om ‘nieuwe manieren te vinden om te evangeliseren bij en door jongeren in de digitale wereld én in de gewone wereld’.

Ten slotte kan in dit kader nog de brief van paus Franciscus aan alle parochiepriesters met als inhoud een pleidooi voor een missionaire en synodale kerk vermeld worden. En het antwoord van paus Franciscus op de vraag van Norah O'Donnell van CBS in een interview: ‘Ik ben benieuwd of een klein meisje dat vandaag de dag katholiek opgroeit, op een dag de kans zal krijgen om diaken te worden en als lid van de geestelijkheid deel te nemen aan het leven van de Kerk.'  Paus Franciscus antwoordt met één woord: 'Nee.'  En zegt verder: 'Maar hebben vrouwen niet altijd al de functie van diaken gehad zonder diaken te zijn? Vrouwen zijn van grote dienst als vrouw, niet als bedienaren binnen het kader van een heilige wijding.'

VPWinfo.nl 2020-4

VPWinfo.nl 2021-2

Voorblad VPW 2021 2VPWinfo.nl 2021-2 

Pastoraat en geestelijke verzorging: WERELDEN VAN VERSCHIL?

VPWinfo.nl 2020-3

Corona, een overval
Corona een overval
2020-3

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

VPWinfo.nl 2020-2

VPWinfo 2020-2
PR een uitnodiging
2020-2

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

VPWinfo.nl 2019-4

VPWinfo.nl 2019-3

2019 nummer 3
Leven in de brouwerij
Vitaliseren van geloofsgemeenschappen

VPWinfo.nl 2019-2

2019 2
De jongste bedienden aan het woord
Jonge pastorale beroepskrachten over kerk, werk en spiritualiteit

VPWinfo.nl 2018-4

VPWinfo.nl 2018-3

Het hart van het pastoraatNotitie
"Het hart van het pastoraat"

2017 4Blended pastoraat
2017-4
Klik op de afbeeldingen om de nummers online te lezen
(Klik voor jaargangen
2009-2014)

Kiezen voor delenKleur bekennen
2017-3

Kiezen voor delenPassie voor preken
2017-2

Kiezen voor delenKiezen voor delen
2017-1

2016 4Inter-
nationali-
sering van parochies
2016-4

2016 3Met open handen
2016-3

Verlangen naar saamhorigheidPastoraal
Ondernemer-
schap
2016-2

Jong gedaanLaudate si
2016-1

2015 4Menswording
2015-4

Verlangen naar saamhorigheidRouwen en bouwen
2015-3

Verlangen naar saamhorigheidVerlangen naar saamhorigheid
2015-2

VPWinfo.nl 2018-2

Jong gedaanJong gedaan
2015-1

VPWinfo.nl 2018-1

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com