CNV Zorg & Welzijn

VPW-info 2021-3

Voorblad VPW 2021 3VPwinfo.nl 2021-3: Postcorona En nu verder

Logo zorg en welzijn

Heb je een vraag of een kwestie?

Adreswijziging of andere veranderingen doorgeven? 

Heb je vragen rondom de arbeidsverhoudingen of je arbeidscontract? Of wil je een wijziging in je lidmaatschap doorgeven?  
 
Klik op het CNV-logo boven.
 
 

The LetterDe paus begreep het eerst ook niet: wat heeft ecologie te maken met evangelisatie? Maar inmiddels heeft hij een duidelijk antwoord op deze vraag. En ook voor anderen is het antwoord duidelijk wanneer men de op 4 oktober 2022 uitgebrachte documentaire The Letter heeft gezien. Vier mensen, uit Senegal, het Amazonegebied, India en Hawaï, zijn uitgenodigd om naar Rome te komen en met de paus in gesprek te gaan. De uitgenodigden zijn te zien als vertegenwoordigers van de armen, van de inheemse volkeren, van de jeugd en van  dieren en planten in de natuur. De documentaire volgt hen op hun reis naar Rome en de ontmoeting met de paus. De film is doorspekt met persoonlijke verhalen die de zware tol laten zien die de klimaatverandering nu al eist van vele mensen.

Een aanrader voor iedere pastoraal werkende om zelf te bekijken én om ermee aan de slag te gaan binnen haar/zijn eigen parochie of werkkring. Klik op het plaatje linksboven om naar de website van de film te gaan en de film te bekijken.

Afbeelding studiedag 22 juni 2022Wat een verademing, elkaar weer fysiek te mogen ontmoeten op de landelijke VPW-dag. Veertig leden hadden zich opgegeven. Het thema was: Kerk van de toekomst?! Kerkcentrum Johannes Bernardus gonsde van de hartelijke begroetingen. In een ontspannen sfeer gaf inleider Paul van Geest aan dat de jongste kerkcijfers een verdere sterke daling laten zien. Behoefte aan personen die kunnen verbinden Het katholicisme is niet meer in de maatschappij geborgen. Deze tijd vraagt andere dingen dan een ‘plakbandkerk’ die bij elkaar gehouden wordt zonder bedrijfsplan. Er is behoefte aan visionairs, iemand zoals Franciscus van Assisi, en personen die kunnen verbinden.

Niet opgeven

Kansen liggen ook in kennisoverdracht van de wortels van het geloof, zoals bij voorbeeld de sociale leer van de Kerk. We moeten hier royaal zaaien en pleisterplekken zijn voor zoekers en vragers naar zingeving. Wat we oogsten weten we nooit, maar we moeten niet opgeven. Oók als minderheid kunnen we laten zien hoé we met elkaar omgaan! De kerk openzetten, het gesprek met mensen aangaan en wel zodanig dat we een pleisterplaats worden voor iedereen. Het was verfrissend om te horen hoe ook Van Geest geen kant en klare antwoorden had om verdere leegloop van de kerk tegen te gaan. Maar hij stimuleerde de aanwezigen wel om vooral door te gaan en te blijven zoeken naar wat mensen nodig hebben.

Werkwinkels

Na een koffiepauze was er een eerste ronde werkwinkels. “Klooster in de stad” ging over het stadsklooster van de franciscanen in Den Bosch. Het is zo’n pleisterplaats voor mensen die zoeken naar zingeving, een plek waar je gehoord en gezien wordt. Met vieringen, straatpastoraat, stilte-uurtjes en sociaal-diaconale projecten is het klooster duidelijk aanwezig in de stad. Iedere stad zou je zo’n plek gunnen. Enthousiast presenteerde Laetitia van der Lans (NKV) de uitkomst van de synodale enquête Zij heeft een verhaal (bestellen bij www.unkv.online). Daarna onderzochten we zelf mogelijkheden om de positie van vrouwen in de kerk en in onze eigen werkomgeving te verbeteren. Na de heerlijke lunch met ontmoetingen en geanimeerde gesprekken volgde een tweede ronde werkwinkels. ‘De Laudato-Si-beweging’ manifesteert zich als Alliantie Nederland over een breed front. In liturgie, bezinning, gesprek en actie wordt door haar ook gerechtigheid in het milieudebat verankerd. In de werkwinkel van het Centrum voor Parochiespiritualiteit werd stilgestaan bij de spiritualiteit om naar buitentoe kerk te zijn. Ook hier weer louter tevreden en blije gezichten.

Een korte gebedsviering sloot deze inspirerende dag af

VPWinfo.nl 2020-4

VPWinfo.nl 2021-2

Voorblad VPW 2021 2VPWinfo.nl 2021-2 

Pastoraat en geestelijke verzorging: WERELDEN VAN VERSCHIL?

VPWinfo.nl 2020-3

Corona, een overval
Corona een overval
2020-3

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

VPWinfo.nl 2020-2

VPWinfo 2020-2
PR een uitnodiging
2020-2

Los te bestellen.
Zie onder 'Contact'. 
(2009-2014)

VPWinfo.nl 2019-4

VPWinfo.nl 2019-3

2019 nummer 3
Leven in de brouwerij
Vitaliseren van geloofsgemeenschappen

VPWinfo.nl 2019-2

2019 2
De jongste bedienden aan het woord
Jonge pastorale beroepskrachten over kerk, werk en spiritualiteit

VPWinfo.nl 2018-4

VPWinfo.nl 2018-3

Het hart van het pastoraatNotitie
"Het hart van het pastoraat"

2017 4Blended pastoraat
2017-4
Klik op de afbeeldingen om de nummers online te lezen
(Klik voor jaargangen
2009-2014)

Kiezen voor delenKleur bekennen
2017-3

Kiezen voor delenPassie voor preken
2017-2

Kiezen voor delenKiezen voor delen
2017-1

2016 4Inter-
nationali-
sering van parochies
2016-4

2016 3Met open handen
2016-3

Verlangen naar saamhorigheidPastoraal
Ondernemer-
schap
2016-2

Jong gedaanLaudate si
2016-1

2015 4Menswording
2015-4

Verlangen naar saamhorigheidRouwen en bouwen
2015-3

Verlangen naar saamhorigheidVerlangen naar saamhorigheid
2015-2

VPWinfo.nl 2018-2

Jong gedaanJong gedaan
2015-1

VPWinfo.nl 2018-1

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com